Prinsens gate ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum, parallelt med Karl Johans gate. Her er det anlagt toveis trikketrasé med to høystandard trikkeholde­plasser ved kvartalene Øvre/Nedre Slottsgate og Dronningens gate/Skippergata.

Gaten har fått et estetisk løft. Det er lagt godt til rette for fotgjengere med bredere fortau, benker, trær, sykkelstativ, søppeldunker og vareleveringslomme med samme belegg som på fortauet. Målet er at Prinsens gate skal bli en hyggelig og attraktiv gate for brukerne med fokus på helhet, god oversikt, enkelhet samt anvendelse av kvalitetsmaterialer. Prinsens gate skal ikke ha ordinær biltrafikk, kun varelevering og kjøring til eiendommene. Gaten er utformet etter kravene i Estetisk plan for Oslo med granitt­heller på fortau, smågatestein mot fasader og rød Oslokantstein. 

I kjørebanen er det asfalt som dekke med rennesteinskanting bestående av to skift med storgatestein. Flere av fotgjengerovergangene i kryssene nord/sør retning får sebrastriper av hvit granitt og sort storgatestein. Den røde kantsteinen har vis på fire cm mot kjørebanen. Vannrenner, varsel­indikatorer, ledelinjer, oppmerksomhets­indikatorer og nedsenkselementer er spesialdesignede granitt­elementer integrert i natursteinsbelegget.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2014-2017

Prosjektperiode: 2013-2017

Areal/størrelse: 670 m

Kostnad inkl. MVA: Prosjekteringskostnader: 35 mill. (tverrfaglig). Entreprisekostnader: Ca. 250 mill.

Prosjektansvarlig: Egil Eide

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gabriele Kozderka Røkenes, MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Nessa, Irene Crowo Nielsen, Kyrre Tveitereid Westengen og Svein Skandfer Hanssen, alle MNLA og Martin Laino

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: Landskapsarkitektur, VEI, VA, RIB og RIV. Atkins Norge AS: Trikk. Ing. Rasmussen & Strand AS: Elektro

Entreprenør: Torpol SA

Anleggsgartner: Torpol SA

Annet: Foto: André Folkedal, Gabriele Kozderka Røkenes

Asplan Viak AS, Sandvika

  • IMG_2347 redigert
  • Prinsens gate
  • DSC_9475 redigert

Liknende prosjekter