Havneområdet sentralt i Sandnes er under transformasjon til en moderne og miljøvennlig bydel. Oppdragsgiver og byggherre, Sandnes Indre Havn, hadde ønske om at Lille Havnepark skal bli et ikon for den nye bydelen.

Lille Havnepark framstår som et grønt landemerke, godt synlig i bybildet. Tekniske forutsetninger gjorde at anlegget måtte heves fra bakkeplan, og bygges opp med en meter for å gi tilstrekkelig plass til vekstmedium for trær og annen vegetasjon. Denne utfordringen ble snudd til en premiss og et grep for formgivingen. Det ble bygd opp et større areal som publikum kan bevege seg inn i. Sett innenfra er dette som en egen verden; en oase med små gløtt ut mot fjorden og vågen. Sett utenfra; et tydelig element man legger merke til. Parkens formgiving forsterkes av plantevalget – med vekt på mangfoldig og rik blomstring og årstidsvariasjon. Lille Havnepark gir god anledning for publikum til å legge merke til blomster og trærs variasjoner gjennom året.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Sandnes, Rogaland

Oppdragsgiver: Sandnes Indre Havn KS

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: 700 m2

Prosjektansvarlig: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg MNLA, Randi Thomsen, Målfrid Takle Folkvord MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS, Dimensjon AS

Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: T. Stangeland Maskin AS

Annet: Foto: Sindre Ellingsen

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Sandnes
  • 2_Sandnes indre havn_Sindre Ellingsen
  • Sandnes indre havn_Lille havneparken_plan
  • Sandnes indre h

Liknende prosjekter