Bankgata med Adolf Thomsens gate i nord og Storgata med Lehnesmåttet i vest og Kirkegata i sør, gjør Kirkeparken om til et parkkvartal. Storgata er det viktigste gaterommet, og går som en ryggrad gjennom byen rett nord-sør. Dagens gågate er – fra desember 2017 – forlenget forbi Kirkeparken.

Sykkelgate
Storgata er kun åpen for varelevering. Fortauet mot vest har en bredde på 4,5 meter, samt en møbleringssone på 2 meter. Selve gatelegemet er opparbeidet til 5 meter bredde, som ei sykkelgate i midten. Fortauet mot Kirkeparken og langs Rødbanken er 4 meter bredt.

Steinparkett
Storgata er belagt med en steinparkett av altaskifer på fortauene. Dekket i selve gata er av flat, lys, kinesisk gatestein, mens kantsteinen er av svart, kinesisk gabbro, som skaper fargekontrast. Det er vannbåren varme i gågata og universell utforming i alle detaljer. Det er lagt fauskemarmor som dekke i Lehnesmåttet, som er en 100 meter lang og 1,5 meter bred passasje gjennom kvartalet.

Lysdesign
Storgata og Kirkeparken er nå knyttet sammen i en sammenhengende mørketidsidentitet. Mastene skaper vertikal ramme rundt parken, og gir i tillegg lys til Kirkegata og Bankgata. Rundstrålende gatelys danner ledelinjer i Storgata, med komponent for direkte lys ned til gaten.  

Subarktiske gatetrær
Sju buketter av 13 hardføre, hvitblomstrende prydtrær er valgt som gatetrær; svensk hegg, kanadisk sommersyrin, norsk rogn og asal liver opp i den minerale gata. Undervegetasjon av nord-norsk bjarkøyspirea blomstrer i hvite tuer gjennom hele den nord-norske sommeren.

English summary
Bankgata and Storgata together with Lehnesmåttet in the west and Kirkegata in the south, makes the Church Park converted into a park quarter.
Storgata is the main street and runs as a backbone through the city just north-south. There is waterborne heat in pedestrian street and universal design in every detail. Hardy, white-flowered ornamental trees are selected as street trees; Swedish bird cherry, Canadian summer lilacs, Norwegian rowan and whitebeam cheer up the mineral street. The undergrowth of northern Norwegian spirea flourishes in white turrets throughout the short northern Norwegian summer.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tromsø, Troms

Oppdragsgiver: Tromsø kommune v/Håkon Gjertsen og Henriette Jordheim MNLA

Byggeår: 2016–2019

Prosjektperiode: 2015-2019

Areal/størrelse: 5 daa

Kostnad inkl. MVA: 40 mill. kr

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap v/Rainer Stange MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak, Andreas Vadum, Stine Svanemyr, alle MNLA. Thomas Werth MDL

Rådgivere/konsulenter: Structor, Kulturminneconsult, Holoconsult

Anleggsgartner: Braathen landskapsentreprenør

Kunstner: Haugen/Zohar Arkitekter

Samarbeidspartnere: Lysdesign: Zenisk AS

Annet: Arkeolog: NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. Foto: Kristina Schreuder

Dronninga landskap AS

  • Storgata Tromsø 2
  • Storgata Tromsø 3
  • Storgata Tromsø 4

Liknende prosjekter