Pilestredet Park, det gamle Rikshospitalet, omfatter 70 da midt i Oslo sentrum. Området er under transformasjon fra sykehus til bolig-, nærings- og skoleformål.

Store arealer er satt av til offentlige parker, plasser og gang- og sykkelveier. Utearealene skal by på sosiale møtesteder, leke- og oppholdsarealer, og utgjøre en grønn oase for folk som ferdes i bydelen. Prosjektet har vært basert på byøkologiske prinsipper hvor blant annet gjenbruk av bygningsmaterialer og bruk av overflatevann i renner, kulper og basseng har stått sentralt.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2002-

Prosjektansvarlig: Tone Lindheim MNLA

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rune Vik, Jon Christian Dannevig, Kjetil Espedal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Grøner AS

Anleggsgartner: Oslo Vei AS

Bjørbekk & Lindheim AS

 • pilestredet2
 • pilestredet3
 • 7163
 • 7233
 • 7275
 • 7355
 • Pilestredet Damian Heinisch 001
 • Pilestredet Damian Heinisch 022
 • Pilestredet Damian Heinisch 028
 • Pilestredet Damian Heinisch 029
 • trapp mellom ballplassen og gamle kvinnekinikken

Liknende prosjekter