Kronstadparken ligger fem minutter med bybanen fra Bergen sentrum og er ett av Bergens største pågående byutviklings-prosjekter på en gammel industritomt. Her vokser det fram en urban næringspark med 4500 arbeidsplasser og 600 boliger. 

Området har spennende industrihistorie. Her var fabrikker som produserte bukseseler, bånd, sokkeholdere og korsettstropper. Dette er historie vi ønsker byrommene skal fortelle. I den langsgående, framtidige gangpassasjen som binder området sammen, vil vi integrere mønster av lisser og bånd i belegget. Byggherren er opptatt av rom som inspirerer – både inne og ute. Med en byggherre som ønsker gode kvaliteter og god design er det satset på materialer av høy kvalitet som skal tåle tidens tann, eldes på en fin måte og gi lettere vedlikehold. 

Gårdsrommet som dannes mellom Vinkelen og Fabrikkgaten 6 er ankomstpartiet for kontorbyggene, og skal gi et godt førsteinntrykk. Det er en naturlig møteplass for leietagerne. Hele gårdsrommet ligger over et garasje-anlegg, og beplantningen er plassert i opphøyde plantebed. Gangtrafikk på tvers av gårdsrommet mellom byggene ble premissgivende for designen. Renovasjonsbiler skal kunne kjøre gjennom gårdsrommet og fasadene skal være tilgjengelige for vedlikehold. Utearealene er gjort så grønne som mulig, med utstrakt bruk av stauder og innbyr til opphold. Byrommet har to høytragende lysmaster som bringer en vertikalitet inn i det «dype» gårdsrommet. Cortenkantene blir opplyst fra LED-lister som er festet under benkene.

Ved utgangen av 2019 stod byrommet ved «Vinkelen» ferdig og graving har startet ved det neste byrommet ved «Buen». Det sentrale torget som kommer ved «Midtbygget» er neste byrom ut og dette blir det samlende torget for området, og vil ha en mer offentlig karakter. Gangforbindelsene mellom byrommene vil bli den interne sentrale «gågaten». 

 

Kronstad Park is among Bergen’s largest new developments, housing 4500 jobs and 600 homes. Situated in a former industrial area, 5 minutes on the light rail from Bergen city centre, the project aims to create inspiring urban spaces with high-quality, well-aging materials.

The new courtyard by Vinkelen (the Angle), completed in 2019, creates the main entrance to the office buildings. While the location over the car park limits planting options, the space is given a green and welcoming aesthetic. Tall lighting features introduce verticality and LED strips highlight Corten detailing. 

A new urban space is also under construction by Buen (the Arc), and a public square will be situated by Midtbygget (the Central Building). Pedestrian streets, with pavements inspired by the former local industry, will eventually connect the spaces and accentuate the new urban identity while relating to the historical context.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: BARA eiendom AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 13.000 m2 bygg og ca. 2000 m2 gårdsrom med tilstøtende gater

Kostnad inkl. MVA: Total (inkl. bygg uten mva.) 250 mill. kr derav ca. 4,5 mill. kr på utearealene

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingvild Nesse MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Malin Lundholm MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Constructa AS

Anleggsgartner: Boasson AS

Underleverandører: Escofet, Spania

Annet: Foto: Arkitektgruppen Cubus AS og Boasson AS

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Vinkelen Kronstadparken 03
  • Vinkelen Kronstadparken 01
  • Skjermbilde 2021-11-04 kl. 13.09.31
  • Vinkelen Kronstadparken 04

Liknende prosjekter