Torget ligger i forlengelsen av hovedhandlegaten i Bryne sentrum, 100 meter fra togstasjonen, med Mølledammen (parkområdet) som nærmeste nabo. Det har blitt byens viktigste møtested, med daglig torghandel og flere miljøskapende serveringssteder. Det er lagt til rette for konserter med permanent scene, og det arrangeres jevnlig sjakkturneringer på torgflaten.

Konseptet for utformingen er et rutemønstret "vegg-til-vegg-teppe", med elementer langs kantene som inviterer til opphold. Nede ved dammen er det formet en intim plass som ligger i tilknytning til scenen. Plassen er avgrenset i forhold til torgflaten med en buet natursteinsmur. I forbindelse med muren er det anlagt et vannarrangement som munner ut i Mølledammen. Fossen, vannspeilet og vanntrappen gir liv til plassen og bedrer vannkvaliteten i dammen. Ungene får også testet balanseevnen på steinene i vannspeilet. Det er lagt inn to vegetasjonselementer i torget; trerekken med søtkirsebær langs østsiden, og to hestekastanjer ved steinblokkene i torgflaten. Fossen og trekronene er effektbelyst med spotter nedfelt i belegget. Lysmaster langs øst- og vestsiden kaster lys innover torgflaten.

Plassen har en svak helling mot nord, slik at alt overvann samles i et lavpunkt ved natursteinsmuren. Plassdekket er buesatt smågatestein med striper av lyse kinesiske granittheller med gradhogd visflate. Trapper og sitteblokker er utført i den samme kinesiske granitten. Natursteinsmuren er wiresaget mørk labrador, med polert topp og trespiler av Iroko.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Time kommune

Byggeår: Gjennomført 2001

Areal/størrelse: ca 3000 m²

Prosjektansvarlig: Jan Inge Bjørgan, Frode Degvold MNLA, Aud Wefald MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Asplan Viak AS, Stavanger

  • bryne2
  • bryne3

Liknende prosjekter