På den eksisterende gravplassen Kuventræ i Os er det anlagt et nytt urnefelt på oppdrag fra Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd. Urnefeltet har både navnet minnelund, tradisjonelle urnegraver og urnegraver med forutbestemte gravminner som gir valgmuligheter.

Vegetasjonsfelt, helleganger og framtidige gravminner danner buede former som følger terrengformene. Elementene vender seg mot gravplassens klokketårn, hvor det er anlagt et prydende regnbed. De to minnelundene er plassert i den ytterste «kransen» like ved gravplassens hovedadkomst, med utsikt over gravplassen og Ulvenvatnet. Den ene minnelunden er bygd, den andre kan anlegges ved behov. Minnelundene er utformet som sirkelformede plasser med omkransende vegetasjon som vil danne et skjermet rom, med rosebed sentrert i midten. 

Minnesteinene, der navneplater monteres, utgjøres av fire store granittblokker i ulike høyder og bredder. I front av disse er et grusbed for nedsetting av lys, blomster og kranser. På urnefeltene er under uttesting; nedsetting av forhåndsbestemte gravminner. I første omgang gjelder det 12 granittsteiner basert på tre ulike grunnformer, med plass for opptil fire navneplater – som et familiegravsted. Forhåpentlig vil anlegget oppleves som et verdig hvilested, hvor besøkende kan finne ro og trøst.  

---
At Kuventræ Cemetery in Os a new urn field has been established. The urn field has both a memorial grove, traditional urn graves and urn graves with pre-determined burial memorials.
 Vegetation fields, embankments and future graves form curved shapes that follow the contours of the terrain and face the cemetery’s bell tower. The memorial grove is in the outer “circle”, with a view of the cemetery and Ulvenvatnet. The memorial groves are designed as circular spaces with surrounding vegetation. The memorial stones are made of four granite blocks in different hights. In front of these is a gravel bed for lights, flowers, and wreaths. In the urn fields, the placement of predetermined gravestones – initially 12 granite stones based on three different basic shapes is being tested. 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Bjørnafjorden, Hordaland

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd v/Gerhard Hansen

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2020–2022

Areal/størrelse: 1500 m2

Kostnad inkl. MVA: 3,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Søreide Nordvang MNLA

Entreprenør: Gravdal Hage & Anlegg AS

Anleggsgartner: Gravdal Hage & Anlegg AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Kuventræ gravplass_1
  • Kuventræ gravplass_4
  • Kuventræ gravplass_3
  • Kuventræ gravplass_2
  • Kuventræ landskapsaplan

Liknende prosjekter