Skolegården på Bryne barneskole fremstår som naturlig og organisk, samtidig som formene er stramme og enkle.

Skolegården er et miniatyrlandskap med mange små rom der en ovalformet ballbane ligger sentralt i anlegget. De fleste lekeapparatene er spesialtegnet for prosjektet; den store kulesteinshaugen med tunnel under, labyrinten, stokkeskogen og sansestien er populære hos barna. Amfiet og bålplassen kan brukes til utendørs undervisning. En rødfarget og finkornet grus understreker det lune og varme inntrykket i skolegården.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bryne, Rogaland

Oppdragsgiver: Time kommune

Byggeår: 2006

Prosjektperiode: 2003 - 2006

Areal/størrelse: 12 daa

Kostnad inkl. MVA: Kr 1,5 mill.

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siggeir Torpe MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Espen Kjærem MNLA

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Miljøhager AS

Arkitekt: Arkipartner AS

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • 02 sansesti-stokker
  • 03 stokkeskog1
  • 04 rampe

Liknende prosjekter