Arkitektgruppen CUBUS as ble høsten 2004 prekvalifisert til å være med i idékonkurransen for utviklingen av et stort boligområde i Åsanedalen, nord for Bergen.

Ulset Vest ligger i et vakkert, kupert kulturlandskap, med variert vegetasjon. Området heller hovedsaklig mot nordøst, og det planlagte boligområdet vil ligge i overgangssonen mellom skog og fjell. Videreføring og lokalisering av bebyggelse opp mot et offentlig friareal ga store utfordringer både landskapsmessig og bygningsteknisk. Veien inn i området ble utviklet til en gate, med plassrom som danner nerven i hele prosjektet. I kritikken fra tomteselskapet ble det poengtert hvor godt prosjektet viste intensjoner og muligheter, samtidig som planen ga stor fleksibilitet og åpenhet for ulik utvikling.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bergen Tomteselskap

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 400 mål

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Priser i konkurranser: 1. premie i arkitektkonkurranse

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • boligomradeulset02
  • boligomradeulset03

Liknende prosjekter