Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene.

Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Dronninglunden B2 og Vannkunsten B6a, som sto ferdig våren 2020. Høsten 2020 startet forprosjekt for felt B6b – Vannkunsten del 2. Grindaker har også tegnet ferdig forprosjekt for Clemens-kvartalet B8a, som er under bygging. 

Vannkunsten omfatter Havnepromenaden med nedtrappinger og forlengelse innover i Bispevika, samt byrom med internt vannrom mellom husene innenfor selve boligfeltet. Utformingen av utearealet tydeliggjør de romlige og sosiale overgangene mellom den åpne havnepromenaden langs sjøen og de mer intime indre byrommene mellom husene. Materialer i utearealene er sterkt knyttet til nordisk identitet, med inspirasjon fra norsk natur både i belegg, vegetasjon og møblering.

Dronninglunden er et boligprosjekt med utadrettet virksomhet på bakkeplan. En halvprivat byhage ligger omkranset av det hesteskoformede bygget, mens det på taket er felles terrasse for beboerne. Gårdsrommet er frodig, med beplantning inspirert av norsk natur med furu- og bjørketrær, med nødvendige bevegelsessoner som stier i det grønne. Gulvet er en mosaikk av heller i gneiss, og partier med gjenbrukt gatestein funnet under utgravning i Bjørvika. 

I Clemenskvartalet rammer den tradisjonelle karrébebyggelsen inn et stort og frodig gårdsrom. I tillegg til det store indre gårdsrommet, består prosjektet av torg langs Rostockgata, portaler ut mot gater og torg, samt felles takterrasser. Det store gårdsrommet deles inn i ulike soner, der beboerne har tilgang til både private og halvprivate uterom. Fargene står sterkt i både fasade og uterom i Clemenskvartalet. I gårdsrommet og på taket er det lagt stor vekt på vegetasjonens arts- og årstidsvariasjon.

 

Grindaker is involved in several ongoing projects in connection with OSU's mixed-use development of the Bispevika area in Oslo. "Dronninglunden B2" and "Vannkunsten B6a", completed spring 2020 offers a landscape which clarifies the spatial and social transitions between the open harbor promenade that steps down to the sea and the more intimate inner urban spaces between the apartment buildings.

"Felt B6b – Vannkunsten part 2" is a preliminary project which began autumn 2020. The outdoor area is a semi-private urban garden with a common terrace for residents. The surface material is a mosaic of gneiss slabs including sections of recycled pavers found during excavation of Bjørvika.

"Clemenskvartalet B8a", now under construction, consists of a courtyard with both private and semi-private outdoor spaces, urban plazas along Rostock Street as well as common roof terraces. Color is emphasised in both the archtecture and landscape.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling

Prosjektperiode: 2015–

Kostnad inkl. MVA: LARK kontraktsverdi ca. 4,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Dr. tech. Olav Olsen, Multiconsult, Norconsult, AF Energi & Miljøteknikk, Fokus Rådgivning

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Tranby AS (Vannkunsten B6a), Steen & Lund AS (Dronninglunden)

Arkitekt: Vandkunsten tegnestue, LOF arkitekter AS, Spor arkitekter AS, MAD

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Bispevika Vannkunsten_Damian Heinisch_1
  • Bispevika Dronninglunden_Damian Heinisch_4
  • Bispevika Vannkunsten_Damian Heinisch_5
  • Bispevika Vannkunsten_Damian Heinisch_024

Liknende prosjekter