Bekkestua ungdomsskole på Nadderud er utvidet fra 5 til 10-parallell med nybygg og nye uteområder. Nybygget er plassert slik at hoveddelen av utearealene ligger mot syd og vest.

Et tett samarbeid med arkitekt har bidratt til en god organisering på tomta og et godt samspill mellom bygg og uteområder. Uteområdet er sammenhengende og inndelt i soner for ulike typer aktiviteter og opphold. En «rød løper» tilrettelagt for aktiviteter og opphold, leder fra parkering og sykkelparkering på sydsiden opp til hovedinngangen. Bygget krager ut i 3. etasje og skaper et område under tak der det finnes amfi og langbord.

Uteområdet på vestsiden av bygget har en annen karakter med grusdekke, furutrær og ulike elementer for aktivitet og opphold. I tillegg inneholder området ballbane, trippel fugleredehuske, tuftepark, bordtennisbord, frisbee-golf og diverse oppholdsmuligheter.

All kjøring er løst i tilknytning til eksisterende p-plass i sør, mens sykkelparkering er fordelt på adkomstene fra nord og sør. Tomta grenser mot et stort friområde i vest som bidrar til at området oppleves åpent, lyst og luftig.

---
Bekkestua ungdomsskole at Nadderud has been expanded from 5 to 10 in parallel with a new building and associated outdoor areas. A close collaboration with the architect has contributed to a good organization on the site and a good interaction between buildings and outdoor areas. The outdoor area is contiguous and divided into zones for different types of activities and stays. A «red carpet» adapted for activities and stays, leads up to the main entrance. The outdoor area on the west side of the building has a different character with gravel cover, pine trees and several items for activity and stay. In addition, the area contain ball court, triple bird's nest swing, Tufte park, table tennis, frisbee-golf and various accommodation options.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bærum, Viken

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2021

Areal/størrelse: 12 daa

Kostnad inkl. MVA: 182 mill. kr

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aase Skaug MNLA, Elin Liavik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Betina Øvstaas Amundsen MNLA, Elin Liavik

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Veidekke entreprenør

Anleggsgartner: Veidekke landskap

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen

Annet: Foto:

LANDSKAPERIET AS

Liknende prosjekter