I forbindelse med rehabilitering av bygningsmassen i Karl Johans gate 47 er Universitetshagen ført tilbake til sin opprinnelige stil fra 1955, da grusveier og plasser fikk bruddhellebelegg.

Universitetshagen er oppgradert til et moderne og funksjonelt hageanlegg som fyller dagens krav til universell tilgjengelighet, og innenfor kravene som antikvariske myndigheter stiller.

Oppdraget har omfattet prosjektering, utarbeidelse av anbudsmateriale og oppfølging ved bygging av nye skiferdekker, plasser og sittesoner, basseng, gårdsrom og møblering, med forståelse for verneverdier i park og omkringliggende bygningsmasse. Restaureringen er utført på en slik måte at eksisterende store trær er bevart. I 2001 ble sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass i sin helhet fredet av Riksantikvaren. Det har vært et tett samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Riksantikvaren (RA), Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Statsbygg for å finne løsninger som alle parter kan akseptere og som sikrer en hensiktsmessig bruk og drift av Universitetshagen i framtiden.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg/Universitetet i Oslo

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2008-2015

Areal/størrelse: 10 daa

Prosjektansvarlig: Statsbygg v/ Per Walstad

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Plan og landskap

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnar Indrebø, Magnus Greni, Birgitte Rodum og Robert Franz MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS, RIE

Entreprenør: Steen & Lund AS

Arkitekt: CF Møller v/Frank Trømborg Bjørnsen

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2015

Sweco Norge AS, Oslo

  • Universitetshagen_1_Amund-Johne
  • Universitetshagen_3_Amund-Johne

Liknende prosjekter