Villa Otium med parkanlegg ble tegnet av arkitekt Henrik Bull i 1909 for en av byens rikeste borgere. Fra 1924 har eiendommen vært i de forente amerikanske staters eie, og tjent som residens for deres ambassadør til Norge.

Det sentrale parterret foran hovedhuset rommer blant annet årlige 4th of July-markeringer for over tusen amerikanere. Ambassadør Benson K. Whitney og hans kone Mary F. Whitney har tatt initiativ til en overordnet plan for fornying av hagen. Hensikten er å gjenopprette mange av den opprinnelige parkens kvaliteter. Hagen skal utformes i hht prinsipper for universell utforming, og tilrettelegges for store arrangementer.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Ambassadør Benson K. Whitney

Byggeår: Masterplan 2008

Areal/størrelse: Ca 12 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca kr 7,2 mill.

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Bergo MNLA, Johan Østengen MNLA, Christoph Köpers

Rådgivere/konsulenter: Arborconsult

Idé/initiativtaker: Ambassadør Benson K. Whitney

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Picture 1
  • Poster.3

Liknende prosjekter