1. premie i idékonkurranse med etterfølgende utforming av gater og plasser for hele Geilo sentrum, med fokus på fellesarenaer og tydelig merkevarebygging.

Gatebruksplanen skal være med og styrke Geilo sentrums attraktivitet på flere nivåer. Gjennom den nye planen styrkes tilgjengeligheten og Geilo kan bli et levende sentrumsområde for fastboende, ungdom, barn og voksne, hytteeiere og turister. Muligheten for maksimal tilgjengelighet med tog, buss og bil er unik for Geilo, og gir stedet muligheter til å utvikles til en grønn skidestinasjon og «Nasjonalparklandsby». Hovedgrepet har vært å bringe naturen og leken inn i sentrum, og gjen­speile omgivelsene i formgivingen av stedet.

Gågaten, Den Røde Løper, ønsker velkommen med spor av nasjonalparkens dyr, og en skiløper som nærmer seg sitt mål! Byteppet/amfiet er et lekent «fjell» med rom for alle, – en dalbunn som inviterer til fest, konsert, dristig ski og sykkellek eller bare til en rolig prat i solen.

Geilo sentrum skal tåle røff bruk, jibbing på rekkverket for neste skifilm eller catwalk for høstens nye kolleksjon, – det skal være et byrom som hører til stedet og fjellet. Belysningen er designet som fra snøkanoner i skibakken. Benkene skal tåle triks fra BMX-syklister. Bygg, landskap og detaljer snakker samme språk.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Hol, Buskerud

Oppdragsgiver: Hol kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 9900 m2

Prosjektansvarlig: Axel Sømme MNLA

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel Sømme og Torbjørn Bengtsson, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Node AS (RIB), Asplan Viak AS (vei og VA), Dbc Elprosjekt AS (elektro)

Entreprenør: Atlant Entreprenør AS (bygg a og b)

Anleggsgartner: Aakerholt, Steen & Lund AS (landskap)

Underleverandører: Geilo Tomteservice AS og Ellseth Bygg og Betong AS

Arkitekt: Cato Mørner, Jan Erik Rossow, Maria Molden, Lars Tørresen, alle sivilarkitekter MNAL

Samarbeidspartnere: Haltenbanken AS v/ Truls Indrearne

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Geilo sentrum2
  • Geilo sentrum3
  • Geilo sentrum4
  • Geilo sentrum5
  • Geilo sentrum6
  • Geilo sentrum7
  • Geilo sentrum8
  • Geilo sentrum9

Liknende prosjekter