Hestnes gravlund er ny hovedgravplass for Egersund, litt utenfor sentrum av byen. På tross av omfattende grunnarbeider med sprenging og fylling, ser den ferdige gravlunden ut som om den alltid har ligget her mellom de skulpturelle fjellknausene dekket av lyng og bjørkeskog. 

Gravplassen rommer 3300 kistegraver i dobbel dybde og omtrent 1000 urnegraver, med mulighet for utvidelse i skogsområdet i ytterkantene. Gravplassen er skjermet mot trafikkarealene med en natursteinsmur. En storslått port med eikemotiver ønsker velkommen inn på gravlunden. Selve gravlunden er en stor skålformet gressflate med en paviljong som fokuspunkt i midten, der alle gangstiene møtes. Prosesjonsvegen følger skålformens ytterkant i en sirkel med vannpostplasser og benker plassert med jevne mellomrom. Paviljong og klokketårn er bygd i tre, med samme arkitektoniske utrykk. Gravfeltene er delt opp med lyngkledde voller og vakker naturstein fra tomten. Trær av eik, bjørk og kirsebær forsterker inndelingen av gravfeltene. De største natursteinene brukes som navnet minnelund for kister og urner. 

 

Hestnes burial ground is a new main cemetery for Eigersund municipality. Despite extensive groundwork with blasting and filling, the finished burial grove looks as if it has always been here. The cemetery contains 3300 coffin graves in double depth and approximately 1000 urn graves. The burial grove itself is a large bowl-shaped lawn with a pavilion as the focal point in the middle. Pavilion and bell tower are built of wood with the same architectural expression. 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Egersund, Rogaland

Oppdragsgiver: Eigersund kommune v/ Åshild Bakken

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 17 daa

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne K. Irgens MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan A. Abrahamsson MNLA

Rådgivere/konsulenter: Cowi AS

Entreprenør: T. Holand Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Arkitekt: Robert Lange

Annet: Foto: Ida Bjerkreim Ellertsen

Norconsult AS, Bergen

  • Norconsult Bergen - Hestnes 20210430_121200
  • Norconsult Bergen - Hestnes 20210430_122003_litt grått pga tatt 30.4
  • Norconsult Bergen - Hestnes 20210518_072935

Liknende prosjekter