Museumshagen med ny scene med visuelt design på bakveggen. Byens historie har nær tilknytning til skipsfart og som utskipningssted for Nes Jernverk. Terne-fuglen er kommunens byvåpen og Tvedestrand er Skagerak Bokby med mange antikvariater i sentrum. Dette har vært utgangspunktet for arbeidet med utsmykking.

Hovedgata/Holgata binder sammen øvre og nedre nivå i Tvedestrand sentrum. Dette er en viktig brosteinsbelagt bygate fra gammelt av, men den har gjennom mange år ligget gjemt under asfalten. I forbindelse med at kommunen skulle legge nytt vann- og avløpssystem, begynte man å se på muligheten for også å gjøre noe med selve gata. Fallforholdene måtte justeres for å få kontroll på overvannet og gategulvet kunne igjen bli steinlagt. Et gjennom­gående felt med prikkhuggete granittheller ble lagt som en universelt utformet løper gjennom hele gateløpet. Det aller meste av den gamle gatesteinen, som lå under lag med asfalt, er gjenbrukt og supplert med gammel gatestein fra andre anlegg. Enkelte benker er plassert ved fasader og på mindre plasser. Privathagene som vender ut mot gata gir variasjon og grønne smilehull, de vakre, gamle og høgreiste husa danner veggene sammen med murer og trapper, mens selve gategulvet danner helhet og sammenheng gjennom hele gateløpet. Belysning og kunstnerisk utsmykking har vært en viktig del av oppdraget. Gatebelysning på vaiere og romdannende belysning som fokuserer på Tvedestrands historie og identitet, har tilført gata det lille ekstra.

Hagen til Forvaltergården har stor kulturhistorisk verdi og er en viktig historisk kobling mellom Tvedestrand sentrum og Nes Jernverk. Den har en viktig og sentral plassering i sentrum – mellom havna og øvre sentrum – og er en viktig kulturarena. Museumshagen oppleves som en vakker oase, med de karakteristiske høye husa rundt som vegger og opplevelsen av en gammel og ærverdig hage. Som del av utsmykkingsprosjektet for gata har Museums­hagen fått ny scene, amfi, hagemøblering og belysning. Billedkunstner Ann-Kathrin Samuelsen har skapt et grafisk mønster med utgangspunkt i Tvedestrand sin historie og identitet. Dette er lagt inn som store trykk i scenens bakvegg, er trykt på seglduk som tak for hagens hammock og er utformet som vakre brett som også brukes som kafébord. Mønsteret er det samme som finnes igjen i de to goboene som markerer gatas endepunkter. Grønne planter klatrer på de høye veggene og ivaretar frodigheten. Belysningen forsterker opplevelsen av rommet, hagen og elementene som legges til.
Med vaiere over hagen lyssettes veggene og treet, samt underbelyste benker. Tvedestrands kultur­historiske identitet er omsatt til visuelt uttrykk.

 

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tvedestrand, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Tvedestrand kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: 370 meter

Kostnad inkl. MVA: Gata: 15 mill. kr. Belysning og utsmykking av gata og Museumshagen: 1,4 mill. kr

Prosjektansvarlig: Tvedestrand kommune

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Ansvarlig landskapsarkitekt: Therese Hagen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mette Møller-Nielsen MDL, Tone Telnes MNLA, Jan Feste MNLA

Rådgivere/konsulenter: Stærk & Co AS

Entreprenør: Haugsjå AS, Traftec AS

Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS

Underleverandører: Beer Sten AS, Louis Poulsen Norway AS

Kunstner: Ann-Kathrin Samuelsen

Arkitekt: Feste Grenland v/David Fjågesund MNAL

Samarbeidspartnere: Lys & Design AS v/Tonje Tjønneng

Finansieringskilde/sponsor: Tvedestrand kommune

Annet: Forprosjekt: Asplan Viak, Arendal v/Sigrid Lofthus Drange og Espen Evensen Reinfjord.

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • Holgata1
  • Tvedestrand
  • Holgata3
  • Holgata

Liknende prosjekter