Tårnet ligger vakkert til, på historisk grunn på Fossumberget, like bak Stovner senter. Tårnet er utformet som en 260 meter lang gangbane som sirkler seg opp mellom trærne, til 15 meters høyde. Turen opp i tårnet oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden.

Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir utsikt over Groruddalens åser, trær og bebyggelse, og med Oslofjorden i horisonten – etter hvert som man beveger seg oppover. Platåer langs gangbanen gir rom for at flere kan sitte sammen og slappe av og nyte utsikten. Utformingen av tårnet er inspirert av fuglenes flukt opp i luften, med platåene som «fuglereder».

Gangbanen bæres av stolper i limtre. Stolpene huser fuglekasser for tårnseilere, – en fugl som trives i urbane omgivelser og som lever i flokk. Platåene er møblert med stedstilpassede lene-, ligge- og sitteelementer. Rekkverket har en høyde på 1,3 meter, som både gir opplevelse av trygghet, og også reell sikkerhet. Belysningen i tårnet understreker konseptet og den sirkulære bevegelsen. Belysningen bidrar også til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig. Utforming, materialvalg og sikkerhet er prioritert i prosjektet, og bærende konstruksjoner er plassert mest mulig skånsomt i terrenget.

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark, «Jesperudjordet for alle». Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon, i tråd med anbefalinger fra forskningsstiftelsen Fafos område­analyse; «Rurbane møter», Fafo-rapport 2013:02. 

 

Inspired by the flight of birds into air, the walk up Stovner Tower follows a circling 260-meter-long path into the treetops. Perched atop slender wooden legs, the gently lit structure rises amongst the hills around Groruddalen, opening the landscape to be experienced from new perspectives.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo, Stovner

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: Areal 2 daa, gangbane: 260 løpemeter, høyde: 15 meter

Kostnad inkl. MVA: 24 mill. kr

Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS 

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik Landskapsarkitekt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Erle Stenberg, Christian Reinsborg og Sofie Persvik, landskapsarkitekter, Ivar F. Nielsen, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Rådgivende ingeniør: Multiconsult v/Nils Forsen. Belysning: ÅF Lighting v/Morten Jensen

Entreprenør: Consto AS,  Degree of Freedom AS

Underleverandører: Roar Jørgensen AS, Infratek, Leithe & Christiansen AS

Arkitekt: Johann Sverrisson

Idé/initiativtaker: Oslo kommune, Bymiljøetaten og bydel Stovner

Priser i konkurranser: Innovasjonsprisen for universell utforming 2021, kategori landskapsarkitektur. Diplom Norsk Lyspris 2018

Annet: Fotograf: Jiri Havran

LINK arkitektur AS Landskap

  • Stovnertaarnet_Jiri_Havran.01
  • Stovnertårnet.39
  • Stovnertårnet.43
  • Stovnertårnet.62
  • Stovnertaarnet_Jiri_Havran.03
  • Stovnertårnet.25-foto-Jiri-Havran

Liknende prosjekter