Torghatten ruver som en spesiell attraksjon langs strekningsprofilen for Nasjonal turistveg Helgelandskysten sør. Fjellet Torghatten er både nasjonalt og internasjonalt kjent, med sine 258 høydemeter over havet og et særpreget, gjennomgående hull.

Hullet er 160 meter langt, 35 meter høyt og 20 meter bredt, og ble skapt under istiden. Is og vann gravde møysommelig i de løse bergartene, mens de hardere bergartene i fjellets topp stod imot. Hit kommer turister fra hele verden for å vandre opp og gjennom hullet i fjellet. Stien opp til og gjennom Torghatten, dvs. hele den planlagte rundturen er på drøyt 3 km. Det er i dag ikke en sammenhengende sti rundt og gjennom hullet. Prosjektet omfatter nytt servicebygg og plass, parkeringsplass, veianlegg med bussoppstillingsplasser, samt oppgradering av hele rundturen opp og gjennom hullet. Forholdene skal legges til rette slik at det blir en god sammenhengende turvei, der naturopplevelsen blir ytterligere forsterket. Turen gir naturopplevelser og opplevelser knyttet til fornminner og historiske og geologiske lokaliteter. Rundt det nye servicebygget kommer en åpen plass med informasjonstavler og for opphold og rast, før en tar fatt på turen opp til hullet. Langs strandkanten skal det bygges en universell kyststi.

Det er lagt vekt på en utforming som underordner seg geologien og landskapet. Tilretteleggingen skal ikke ta fokus vekk fra naturen og selve attraksjonen. Stiene utformes vekselvis i lokal naturstein og grus, tilpasset de ulike situasjonene. Det har vært viktig å lede vannet vekk fra stien og bruke det som en ressurs, istedenfor at vannet ødelegger stien, slik det gjør i dag. Målet er å tilrettelegge en trygg og tilgjengelig stitrasé som byr på fantastiske naturopplevelser, så vel som undring, forskning og undervisning, og som kan ta høyde for framtidig økt bruk av området uten å ødelegge naturen. 

 

---
Torghatten looms as a special attraction along the National Tourist Route in Helgeland coastline. With a height of 258 meters above sea level, and its distinctive hole, it is known both nationally and internationally. The hole in Torghatten is 160 meters long, 35 meters high, and 20 meters wide and was created during the ice age. The roundtrip going up to and through Torghatten is approx. 3 km. Today there is not a continuous path around and through the hole. 

The project includes a new service building, a rest area, a parking lot, road facilities with bus parking, as well as an upgrading of the entire round trip. A universal coastal path will also be built along the coast. Emphasis is placed on a design subordinating the geological and landscape conditions, so that the adaptation does not take focus from the beautiful nature and the attraction itself. The path sections are designed in local natural stone and gravel which is adapted to the different situations on site.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Brønnøy, Nordland

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Turistvegseksjonen

Byggeår: Ønsket byggestart 2022

Prosjektperiode: 2019–

Areal/størrelse: 11 daa + 3280 løpemeter stitrasé

Kostnad inkl. MVA: 50–55 mill. kr

Prosjektansvarlig: Silje Myhre Amundsen MNLA, Statens vegvesen

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): : Aurora Rønning Johansen MNLA, Ann Kristin Viken Almås MNLA, Christoph Köpers

Rådgivere/konsulenter: Norconsult, Bollinger + Grohmann

Arkitekt: Atelier Oslo AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Torghatten_1
  • Torghatten_2
  • Torghatten_4
  • Torghatten_3

Liknende prosjekter