Trafikksikkerhetsprosjektet regnes for å være et av de mest virkningsfulle i Oslo i nyere tid med en reduksjon fra 6 - 7 personskader i året, til 1 - 2 på 5 år.

I byggetrinn én ble det anlagt en fartsreduserende rundkjøring med gjennomkjøring for trikk. Sinsenbyens 30-talls funkisbebyggelse fikk støyskjerm i glass, stål og granitt tilpasset eksisterende vegetasjon. I byggetrinn to ble det anlagt undergang mellom Sinsenbyen og Torshovdalen med oppganger til ny holdeplass for trikk midtstilt i gaten. Undergangen har fått tre separate bruspenn med åpne områder i mellom for innslipp av dagslys i kulverten. Aktiv bruk av belysning skal gi positive opplevelser på kveldstid, skape et løft mellom vegg og tak, fremheve detaljer og skape en god romlig opplevelse. Naturstein er brukt i murer, kanter og innfelt i betong.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2001 - 2004

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Bjørbekk & Lindheim AS

  • trheimsvsinsentrmlv-2
  • trheimsvsinsentrmlv-3
  • trheimsvsinsentrmlv-4
  • trheimsvsinsentrmlv-5
  • trheimsvsinsentrmlv-6
  • trheimsvsinsentrmlv-7
  • trheimsvsinsentrmlv-8

Liknende prosjekter