Vestparken er et nytt bolig- og næringsområde i forbindelse med ny sentrumsutvikling i Lørenskog vest. Kommunen ønsker å utvikle området med urbane kvaliteter, og Vestparken er det første av flere delområder der det sentrale parkområdet (Urban Park) blir det samlende element.

Atkomsten til parken består av en trekantet plass der høydeforskjellen tas opp med en trapp. Platået med uteservering har granittdekke og et grusfelt med en kirsebærlund. Sentralt i parken ligger dufthagen med stor variasjon i duftende og fargesterke arter. Grusplassen i nordøst er anleggets aktivitetsarena for lek og større arrangementer. Det er plantet store trær av søtkirsebær og koreahegg som gir en fantastisk blomstring i mai.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Skårer Vest, Lørenskog

Oppdragsgiver: Vestparken AS

Byggeår: 2008

Areal/størrelse: 35 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 16 millioner kr.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS v/Morten Evensen MNLA

Entreprenør: Agathon Borgen AS

Anleggsgartner: Nordby Maskin AS

Arkitekt: HRTB

Samarbeidspartnere: Byggeledelse: Aase byggeadministrasjon AS

Grindaker AS

  • vestparken2009-02
  • vestparken2009-03
  • vestparken2009-04

Liknende prosjekter