Festplassen på Norsk Folkemuseum er utformet for å gi rom for ulike aktiviteter, begivenheter og kulturelle arrangementer. Festplassen ligger omgitt av flere hundre år gamle tømmerstuer fra ulike norske dalstrøk, men er likevel gitt en moderne utforming.

Plassen har fått et gulv av rødlig grus og innrammes av en sørvest-vendt gresskledd skråning med amfi av radiushogde granitt-trinn. Amfiet vender inn mot en scene med slipt betonggulv og en overbygning utført i stål og tre. Et stort vannbasseng speiler himmelen og løvkronene og gir plaskemuligheter for barna. Her blir det kunstfrossen is og skøyteløp vinterstid. Utenfor kafeen er det sittested med langbord og benker på gulv av slipt betong. Overdekkede grillsteder gir folk mulighet til å tilberede sin egen mat.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bygdøy, Oslo

Oppdragsgiver: Norsk Folkemuseum

Byggeår: 2005-2007

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Finansieringskilde/sponsor: Sparebankstiftelsen DnB Nor

Bjørbekk & Lindheim AS

  • norfolkemuseum-2
  • norfolkemuseum-3
  • norfolkemuseum-4

Liknende prosjekter