Garthafjorden hytteområde ligger i Eydehavn ved Arendal. Prosjektet er et vellykket eksempel på et tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitekt, arkitekt, arealplanlegger og byggteknisk konsulent.

Prosjektet omfatter utvidelse og fortetting av eksisterende hytteområde. Terreng og vegetasjon er i størst mulig grad bevart. 58 nye hytter er lagt inn i terrenget etter befaring av hver tomt. Ved plassering av hyttene er det sett på sol- og utsiktsforhold, plassering i forhold til nabohytter, hyttas synlighet fra omgivelsene, og hyttas plassering mellom trær og knauser på egen tomt.

For hver tomt er det laget et tomteark som viser:
- Hyttas nøyaktige plassering
- Kotehøyde topp grunnmur
- Kotehøyde terreng
- Anbefalt plassering av uteplass
- Eventuelle skjæringer/fyllinger og nødvendige murer

Hyttene er arkitekttegnet og tilpasset stedets topografi og egenart. Det er utarbeidet fargekart som anbefaler fargebruk på hyttene.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Oppdragsgiver: Favorittbygg AS

Byggeår: 2002

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Entreprenør: Selmer Skanska AS

Arkitekt: Asplan Viak Sør v / John Arild Øyna MNAL

Annet: Arealplan: Asplan Viak Sør v / ing. Roar Melsom. Bygg Asplan Viak Sør v / siv.ing Øystein Rønningen

Asplan Viak AS, Arendal

  • garthafjorden2

Liknende prosjekter