Boligprosjektet Sørenga D1b-5 har fått en frodig takterrasse med et vell av farger, og et grønnkledd gårdsrom med bølgende plen som knytter an mot fjorden gjennom en karakteristisk L-formet spalte.

Sørenga D1b-5 er fjerde byggetrinn på Sørengautstikkeren. Gårdsrommet er 1600 m², og takterrassen i 5. etasje 1400 m², med god utsikt til sol, fjord og by. Noe mer å ønske seg på en fin dag?

Boligprosjektene på Sørengautstikkeren inngår i Fjordbyen i Oslo, og hele området ventes å stå ferdig i 2019. Arkitektene la vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. Byggene er derfor høyest i øst og lavest i vest. For å sikre gårdsrommet kontakt med fjorden ble det åpnet en L-formet spalte i hele kvartalets lengde mot sørøst. Spalten er to etasjer høy, ca. 35 meter bred og den mest slående koblingen mellom kvartalet og omgivelsene.

Gårdsrommet er dominert av en grønn plen som bølger ned mot fjorden. Under bygget glir det grønne over i et mer stilisert trelandskap som forbinder gårdsrommet med kaipromenaden.

Følelsen av frodighet forsterkes gjennom slyngplanter (blåregn) på wire på de innvendige gavlveggene mot nordøst og sørvest. For ytter­ligere å forsterke det grønne i gårdsrommet, står en knallrød pergola med klatreplanter som grønn ramme rundt sykkelparkering.

Den samme frodigheten finnes på takterrassen i 5. etg. De 1400 m² er delt opp i private takhager og et større fellesområde. De enkelte terrasse­feltene er adskilt av plantekasser av tre. Kassene er tilplantet med stauder. Større, blomstrende busker er plantet ut mot midtgangen for å gi en skjerming av privatarealene, samt skape en fin vandring mellom takhagene.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sørenga, Oslo

Oppdragsgiver: Sørenga utvikling v/Gry Kleven

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2012

Areal/størrelse: 3000 m2

Kostnad inkl. MVA: 3 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Hallgeir Wik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjersti Vallevik Håbjørg, Knut Hallgeir Wik, Daniel Ewald, alle MNLA, l.ark. Julie Hannibal Haugbølle Entreprenør: AF Bygg

Entreprenør: AF Bygg

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: LPO arkitekter as v/Beate Bruun MNAL og siv.ark. Siri Lundestad

bar bakke landskapsarkitekter as

  • sorenga2
  • sorenga3
  • sorenga4
  • sorenga5
  • sorenga6
  • sorenga7
  • sorenga8

Liknende prosjekter