Lundkvartalet ligger i Storgata 41–43 og består av næringslokaler, 120 leiligheter, gårdsrom og et offentlig torg. Bygningene varierer i høyde, fra fire til åtte etasjer.

Sammen med Folkets hus, som ligger på den andre siden av Storgata, danner Lundkvartalet «portalen» inn til bykjernen. Med vannbasseng og raust med benker er torget blitt en attraktiv oppholdsplass. På grunn av underliggende garasje ligger gårdsrommet ca. en meter høyere enn Storgata. Gjennom trappeanlegget åpner gårdsrommet seg mot torget. I gårdsrommet er det frodig vegetasjon og et spennende lekeapparat som attraksjon. Beboerne har egne utearealer langs byggene, mens den sentrale delen er åpen for lek og opphold for alle. Her finner man også en snarvei mellom Storgata og Brøtergata. Langs Brøtergata er bebyggelsen trukket litt tilbake for å gi plass til overvannshåndtering og en grønn overgang til småhusbebyggelsen på den andre siden av gata. Takene er bygd som en kombinasjon av grønne tak og takterrasser. Materialpalletten er granittheller, rød belegningsstein og cortenstål.  

---
The Lundkvartalet is situated in Storgata in central Lillestrøm. The square harbours commercial businesses and 120 apartments as well as an open public space. The buildings differ from four stories up to eight stories high. The public space is situated such that it forms the entrance to the main area of the town. A nice pond and the abundance of benches to sit and stretch your legs is situated in the town square and has become an attractive area for public relaxation. Further on following a staircase the square opens and reveals the backyard with vegetation and a playground. The roofing consists of a combination of “green roofs” and porches. Materials such as Granite, redstone and core steel has been utilized.
 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Lillestrøm, Akershus

Oppdragsgiver: JM Norge AS, prosjektsjef Espen Listuen

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: Ca. 6 daa

Prosjektansvarlig: Landskaperiet AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anna Goraj-Skorb, Kamil Jerzyk MNLA og Mona Kittelsen Røberg MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult

Anleggsgartner: Løvold AS

Arkitekt: SPOR Arkitekter

LANDSKAPERIET AS

  • Lundkvartalet 1. Gårdsrommet
  • Lundkvartalet 2. Plass for lek og opphold
  • Lundkvartalet 3. Gress armert med belegingsstein

Liknende prosjekter