Steinsdalsfossen er en populær turistattraksjon i Kvam herad. Prosjektet er et av Statens vegvesens turistveiprosjekt.

Det har vært en viktig premiss å bevare det vakre kulturlandskapet rundt fossen på best mulig måte. Det er bygd et parkeringsanlegg på sørsiden av Steinsdalselvi. Herfra er det god utsikt opp mot fossen. Et nytt informasjonsbygg i grønn betong peker mot fossen og rammer inn attraksjonen fra innsiden av bygget. Det anlegges en sentral øy på parkeringsplassen, som fungerer som rasteplass. Herfra leder en betongsti de besøkende opp bak fossen til et utsiktspunkt. Fra parkeringsplassen er det også anlagt en lett tilgjengelig fiskesti med langsgående sittemur. På rasteplassen plantes det gjennomgående bjørkekirsebær. De vakre kobberfargede stammene vil stå fint sammen med den grønne betongen, som med årene får en fin patina. I de ytre sonene er vegetasjonsuttrykket naturlikt, og mer i tråd med vegetasjonen som allerede finnes i området rundt Steinsdalsfossen. Grindaker har deltatt i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Kvam herad, Hordaland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Kostnad inkl. MVA: Ca. 43,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult

Anleggsgartner: GBS Entreprenør AS (byggetrinn 1), Hardanger maskin AS (byggetrinn 2)

Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Steinsdalsfossen_Damian-Heinisch_2
  • Steinsdalsfossen_Damian-Heinisch_3
  • Steinsdalsfossen_Damian-Heinisch_4

Liknende prosjekter