Sentrumsplanen startet med stedsanalyse og bred deltakelse fra innbyggerne. Konklusjonene i analysen ledet til utarbeiding av detaljplaner for sentrum.

Karasjok sin karakter er «stedet mellom furutrærne». Den samiske kulturen har vært inspirasjonskilde ved utforming av torgplass og vegetasjonsetablering. Gjeninnføring av furutrær som romdannende element er et viktig grep, i tillegg til opparbeiding av torg og generell oppstramming i sentrumsområdet. De nye furutrærne fungerer som vegetasjonsmatter og enkelttrær. Torgplassen er utformet slik at aktiviteten foregår inne mellom trærne. Det er brukt lokal stein i kanter og flater. Belysningen langs kjørevegene har en slank og buet form.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Karasjok sentrum

Oppdragsgiver: Karasjok kommune

Byggeår: 2002-2006 (byggetrinn 1 og 2)

Prosjektansvarlig: Karasjok kommune v/ Hans Gunnar Guttorm

Landskapsarkitekt: Feste NordØst as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Helge Bakke, Tone Telnes og Jan Feste alle MNLA

Anleggsgartner: Odd Erik Oppheim AS

Feste NordØst as

  • 02 Belegg

Liknende prosjekter