Agraff vant i april 2014 parallelloppdraget om utforming av Strindfjordvegen park. Parken ligger langs hovedaksen i det nye utbyggingsfeltet Grilstad Marina.

Konseptet for landskapsbearbeidingen er en tolking av sjøkartet. Hovedelementene er «dypet», «grunna» og «på land». Når man er på dypet er man inne i skogen, og kan finne igjen elementer fra havets bunn - kanskje en skattkiste eller dykkerføtter. På grunna skaper ulike gressarter bevegelse, assosiasjoner til bølger og hvordan ulike elementer legger seg i bølger opp mot stranda. Her blir seilbåtene tolket med seilkonstruksjoner. På land er man på trygg grunn, sjømerkene utgjør en linje gjennom prosjektet fra øy til øy, drivved er inspirasjon til benker og kanskje kan man finne igjen måkespor i dekket.

Et viktig aspekt i planen er å håndtere alt overvann i det grønne, og ikke slippe ut overvann ut på det kommunale ledningsnettet. Prosjektet skal bygges ut i flere faser. Utbygging av første del startet sommeren 2014.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS v/Frode Reinaas

Byggeår: 1. byggetrinn ferdigstilt 2015

Prosjektperiode: 2014-

Areal/størrelse: Ca 9 daa

Prosjektansvarlig: Marte Bysting Willumsen MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marte Bysting Willumsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Bysting Willumsen, Jan Løvdal, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIE: Multiconsult

Entreprenør: Hageanlegg AS

Anleggsgartner: Hageanlegg AS

Priser i konkurranser: 1. pris i parallelloppdrag

Agraff Arkitektur AS

  • 01_strindfjordvnpark
  • 03_strindfjordvnpark
  • 04_strindfjordvnpark
  • 05_strindfjordvnpark
  • 06_strindfjordvnpark

Liknende prosjekter