Mulighetsstudien «Grønn tverrforbindelse» er en oppfølging av Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen fra 2004. Det viser hvordan turvei D15 kan utvikles til et sammenhengende parkdrag fra Lindeberg til Rødtvet.

Dette oppnås ved å utvikle eksisterende grønne og blå kvaliteter og redusere barrierevirkningene fra tung infrastruktur i dalbunnen. Tverrforbindelsen tilbyr varierte opplevelseskvaliteter og turveien binder sammen naturparker, idrettsparker og byparker som perler på en snor.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Groruddalen, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Friluftsetaten

Prosjektperiode: 2009

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingfrid Lyngstad, Marianne Hermansen og Karin Holen, alle MNLA

Henning Larsen, Oslo

  • mulighetsstudiegroruddalen-2
  • mulighetsstudiegroruddalen-3

Liknende prosjekter