Brønnøysund har hatt en langsiktig strategi for byutviklingen om å vende byen mot havet og sundet. Offentlige områder skal gi byen både tydelig innhold og visuell identitet. Med ny folkepark, promenade og en spenstig bro over til Lille Brønnøya, knyttes byen og sundet endelig sammen. Forbindelsen bygger broer både mellom land og mellom folk. 

Delprosjektene Storgata, Strømsneset sundpromenade og Lille Brønnøy er jobbet med over flere år. Arbeidet startet i 1996 og med åpningen av Lille Brønnøya i 2020 ble det langsiktige prosjektet komplett. Sundpromenaden er blitt byens smykke, som tydeliggjør stedets tette bånd til kysten. Lille Brønnøya er forvandlet til en kulturell spydspiss i regionen og en folkepark midt i hjertet av Brønnøysund.

Lille Brønnøya har i tillegg til broen som strekker seg over innseilingen til byen, et mangfold av aktivitetssoner. Tre store buede klatreseil er spent opp i parken mot sør og mot sundet. På innsiden kan man klatre og ved større arrangementer kan seilene som ligger på en liten høyde gjøres om til en omsluttende scene. Den andre siden speiler byen og naturen rundt. Rootsfestivalen får her en ny innramming og innhold, samtidig som folkeparken vil være en viktig motor for transformasjon av det sentrale Brønnøysund. Sundet hører nå til byen både til hverdag og til fest. Her er rom for lek, samspill og møter, ettertanke og ro.

På den ene siden av broen står det: 

Bygge broer

Broer mellom øyer

Broer mellom folk

Bygge framtid

 

På den andre siden:

Det som før var ingenting

Er no det som alt kvilar på

            – Kurt Johannessen, 2010

 

The urban strategy of Brønnøysund, to create public spaces along the waterfront and reconnect the city to the sea, is evident in the design of three interlinked projects: the waterfront promenade emphasizing the city´s coastal identity, the public park on Lille Brønnøya peninsula, and the pedestrian bridge connecting the park to the city.

The new park at Lille Brønnøya makes the site a cultural hub for the region, as well as an attractive destination with numerous activities for the locals. An installation of three large climbing sails invites to everyday interaction, and doubles as a stage for larger events such as the Roots festival. The reflective material mirrors and merges the sea and the surrounding landscape. 

Completed in 2020, the development is an engine for further transformation of Brønnøysund. The waterfront now belongs to the city, accommodating play, interaction and contemplation.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Brønnøysund, Nordland

Oppdragsgiver: Brønnøy kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: 25–30 mill. kr

Prosjektansvarlig: Stephen Høgeli, Brønnøy kommune

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel N. Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel N. Sømme og Malin Lundholm, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Studio Gohde, NODE v/Ronny Rykkje, grafisk designer Truls Indrearne v/Vill

Entreprenør: Implenia Norge AS, Størksen Rustfri Industri AS (seilene)

Kunstner: Kurt Johannessen

Idé/initiativtaker: Brønnøy kommune og Arkitektgruppen Cubus AS

Prosjektgruppe: Stephen Høgeli og Gunvald Eilertsen, Brønnøy kommune

Finansieringskilde/sponsor: Brønnøy kommune, Nordland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Helgeland, Torghatten ASA og Næringsdepartementet

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • LilleBrønnøyaFolkepark1
  • LilleBrønnøyaFolkepark3
  • LilleBrønnøyaFolkepark4

Liknende prosjekter