Å planlegge er best når man løfter sammen. Gjennom bred medvirkning og destillering av mindre underprosjekter, kan man få synlige resultater fort. Dette gir mening og styrke til å stå planløpet ut for aktørene, og legitimitet og tillit til beslutningstakerne.

Tettstedsprosjektet på Lyngseidet er mer enn et lokalt løft. Som kommune og regionalt turistsenter må stedet tørre å tenke utover seg selv. Et av de første stegene i fornyingsprosessen, var å omgjøre verkstedskuret på den fortsatt aktive slippen til Slippen Scene for en kveld. Skolebarna ble utfordret gjennom gode diskusjoner om hva et godt sted kan være og inneholde, og de ga sitt fysiske svar gjennom maling av sitt Framtidsseil.

Når broen i parken sang på siste verset, samlet vi alle barna i alderen 0–16 til et nytt løft. Det ble den nye broen. 6 måneder senere løfter 416 ulike hender håpet om en ny tid i Lyngen for alle. Hver hånd og hvert navn er unikt, men sammen danner de en helhet. Stålet i vangene er skåret av en lokal bedrift med høy kompetanse, mens park og dam er rehabilitert av en lokal entreprenør. Områdeplanen har knapt startet, men klare felles mål løftes fram
og gjennomføres som del av prosessen. En ny
«PULS Lyngen» er synlig for alle.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Lyngen, Troms

Oppdragsgiver: Lyngen kommune

Byggeår: 2015-2016

Prosjektperiode: 2015-2016 (1. byggetrinn)

Areal/størrelse: 416 hender

Kostnad inkl. MVA: 280 000 kr

Prosjektansvarlig: Arkitektgruppen Cubus v/Axel Nitter Sømme MNLA

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel Nitter Sømme MNLA og Liz-Eva Tøllefsen MNAL

Entreprenør: Furstål AS

Anleggsgartner: Lundvoll Maskinstasjon AS

Underleverandører: Viro Tre AS

Samarbeidspartnere: Haltenbanken designbyrå v/ Truls Indrearne

Idé/initiativtaker: Cubus og Styrings­gruppen for Lyngenløftet

Annet: Foto: Arkitektgruppen Cubus v/Axel Sømme

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • DSC_4161 - versjon 2
  • DSC_4248
  • DSC_4251 - versjon 2
  • DSC_9678

Liknende prosjekter