Det nye hovedkontoret til MOTEK har som mål å være Norges grønneste logistikkbygg. Det ligger nederst i Groruddalen, mellom Alna jernbanestasjon og Vollebekk T-banestopp, og ivaretar planene om en framtidig kobling for fotgjengere mellom disse to kollektivknutepunktene.

Logistikkbyggets nærmeste nabo er et nytt boligområde på Vollebekk. Boligene vil få god utsikt til den store grønne takflaten, planlagt som habitat for humler, andre insekter og vegetasjonstyper, kombinert med solceller som forsyner bygget med fornybar energi. Takterrassene skal bli sosiale og uformelle møteplasser, med takpark, tuftepark, dyrkningshager, utekjøkken og sitteplasser. Overvann håndteres lokalt og åpent. De store harde flatene er utført som permeable dekker for å minske avrenning til vann- og avløpsnettet. 

De to opprinnelige byggene på tomta er revet, men prosjektet gjenbruker elementer fra de gamle strukturene; gamle fasadeplater og terrazzoheller fra trappene har nå blitt vakre heller på uteplassen, sykkelstativet er bygd av brukte stålbjelker, betongen fra vegger og gulv ble viktig fyllmasse for grunnarbeidene, og betongsøyler og dragere har blitt terskler for oppbygging av regnbed. 

---
MOTEK’s new main office in Alf Bjerckes vei 22 aims to be Norway’s greenest logistics building, with great ambitions for environmental, social and functional aspects. The ambitions encompass the work to integrate large logistical structures in the local physical fabric, and the aspiration for new building mass to be designed with regards to circularity, ecology and accessibility for the public. The new building is located at the bottom of Groruddalen between the Alna railway stop and the Vollebekk subway stop and safeguards the plans for a future pedestrian link between these two points. This ensures that large building masses do not become barriers for local connection lines and public transport points.
 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Bjerke, Oslo

Oppdragsgiver: Aspelin Ramm

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: 29 daa

Kostnad inkl. MVA: 13 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ole Rydningen

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjell Hafnor

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Rotvold, Julie Guiraud, Nikolas Røshol og Espen Kjærem

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult, Norconsult og AFRY Ark Studio

Entreprenør: A Bygg AS

Anleggsgartner: Turhus Maskin AS

Arkitekt: Nordic Office of Architecture AS

Idé/initiativtaker: Aspelin Ramm

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Bilde 2 Alf_Bjerckesvei_22
  • Bilde 1 Alf_Bjerckesvei_22

Liknende prosjekter