Planlegging av bybanen startet i 2006. Byggetrinn 1 omfatter strekningen fra Bergen sentrum til Nesttun. Prosjektering av ulike deloppgaver (traseer, holdeplasser, designprofil) har vært delt mellom konsulentfirmaene Arkitektgruppen Cubus, Asplan Viak og Norconsult.

Norconsult har hatt ansvar for detaljering av strekningene i sentrum, med skiferbelegg på fortau, granittdetaljer, møblering, belysning og beplantning. Særlige utfordringer i prosjektet har vært å tilpasse bybanetraseen til eksisterende gateløp, parken ved Lille Lungegårdsvann, fredete kulturminner, eksisterende bytrær, og en omfattende infrastruktur både over og under bakken. Universell utforming har vært viktig i prosjekteringen, og vises blant annet ved nedsenkselementer i granitt, håndløpere og rekkverk. Ledelinjer i støpejern er lagt ved fotgjengerovergangene og på holdeplassene. Landskapsarkitekten har hatt oppfølgingen i byggefasen.

Bybanen i Bergen ble tildelt Vakre vegers pris 2012

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bergen kommune

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bybanekontoret

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2006-2010

Areal/størrelse: Delstrekning 1: Starvhusgaten - Strømmen

Kostnad inkl. MVA: Byggetrinn 1: 2,2 milliarder kr.

Prosjektansvarlig: Bybanen AS v/Jostein Fjærestad og Ingrid Haukeland MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Katrine Myklestad MNLA i samarbeid med Terje Kalve MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Katrine Myklestad, Svanur Larusson, Synne Friberg, Linn Marita Næss, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Svein Boasson AS, Fyllingen maskin AS

Anleggsgartner: Svein Boasson AS, Magne Løvaas AS

Norconsult AS, Bergen

  • bybanenibergentraseer-2
  • bybanenibergentraseer-3
  • bybanenibergentraseer-4
  • bybanenibergentraseer-5
  • bybanenibergentraseer-6
  • Vakre vegers pris til Bybanen brosjyrejpg

Liknende prosjekter