Øvre Sund bru og Kreftings gate, er siste ledd i fullføringen av Sentrumsringen i «Vegpakke Drammen». Sentrumsringen vil gi grunnlag for trafikkavlastning og miljøforbedringer i Drammen sentrum.

Planområdet kan deles i tre delområder:
1) Landingsområde på Hamborgstrøm med tilknytning til Bragernestunnelen, Vinjes gate, Øvre Strandgate, Øvre Storgate og turveg langs elveparken.
2) Øvre Sund bru som ny forbindelse for kjørende, gående og syklende trafikk over Drammenselva.
3) Landingsområde på Grønland med tilknytning til Kreftings gate,tTilfartsveg vest, Nedre Eikervei og gang- /sykkelforbindelse til gata Grønland og den planlagte elvepromenaden ved Union brygge.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Drammen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: Ferdigstilt 2011

Prosjektperiode: 2002-2003 og 2006-2011

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Arkitekt: NUNO Arkitektur AS/BFS Arkitekter AS

Priser i konkurranser: . Pris i prosjekt-konkurranse i 2000 i samarbeid med BFS Arkitekter AS

Annet: Drammen kommunes pris for god byggeskikk 2012

LINK arkitektur AS Landskap

  • Øvre-sund-bru-1
  • Øvre-Sund-bru-2
  • Øvre-Sund-bru-3

Liknende prosjekter