Carpe Diem demenslandsby er et pilotprosjekt for Bærum kommune, som har ønsket at landsbyen skal kunne oppleves som en forlengelse av livet hjemme.

Tankegangen er gjennomgående i bygg, interiør og landskap, og er utviklet i tett samarbeid med helsefaglig ekspertise i kommunen. I uteanlegget er det lagt stor vekt på variasjon, gjenkjennelighet og et variert romforløp. 

Fra hovedinngangen kommer man direkte ut i et urbant torg med en rislende fontene, natursteinsdekke og gatetrær. Herfra går man på en slyngende sti, som fører til alle inngangene. Stien fører deg også gjennom en sansesti, treningsområdet, eplehagen, herregårdshagen med lysthus og tradisjonelle stauder, vannhagen, «skogen» med gapahuk og hønsegård, en opphøyd sansehage, dyrkningsområdet med drivhus, samt en båtpusseplass med tilhørende boder. Flere regnbed er plassert rundt i anlegget, og det er plantet en stor variasjon av trær, busker, stauder, klatreplanter, norske naturplanter og nytteplanter. Carpe Diem ble kåret til «Årets helsebygg 2020».

 

Carpe Diem village for people with dementia, is a pilot project for Bærum municipality. The main idea for the whole project has been to create a “village” which feels like a proper home, not like a typical institution. The inner courtyard and garden provide a great variety of contents, such as “the urban plaza”, “the manor garden”, “the forest”, and “the farm”. A winding path leads through the different gardens and to the different entrances.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: Ca. 20 daa

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: HENT

Anleggsgartner: Firing & Thorsen, Thor Olav Jensen

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture

Idé/initiativtaker: Bærum kommune

Prosjektgruppe: Bærum kommune

Priser i konkurranser: Innovasjonsprisen for inkluderende design 2024. Finalist til Statens pris for byggkvalitet 2021. Årets helsebygg 2020.

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Carpe Diem_med tørkesnor
  • Carpe diem1 Nordic
  • Carpe diem4
  • Carpe diem6
  • Carpe_Diem_demenslandsby

Liknende prosjekter