Moholt kirke ble bygd i år 1900. Etter flere utvidelser er kirkegården blitt en av Trondheims største.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har jobbet aktivt for å øke kremasjonsprosenten og bruken av urnegraver – fordi dette er gunstig for arealutnyttelsen i områder med arealknapphet. Ett av tiltakene som har fremmet økt bruk av urnegraver er å etablere vakre minnelunder. Moholt kirkegård er en av kirkegårdene i Trondheim hvor en har lyktes godt med dette. 

Tidligere etablerte minnelunder på Moholt kirkegård var fylt opp, og en ny minnelund ble prosjektert inn i ytterkant av kirkegården. Et mye brukt friområde grenser inntil minnelunden. Ny minnelund sto ferdig sommeren 2016. Minnelunden er planlagt for rundt 600 urnegraver.

Det sentrale minnesmerket er lagd av tosidig glassbyggerstein, med de avdødes navn inngravert i steinene. Tomme steiner skiftes gradvis ut med inngraverte steiner. Minnesmerket skal på kveldstid være svakt lyssatt, med led-lys inne i konstruksjonen.

English summary
After several expansions the old Moholt cemetery has become one of the largest in Trondheim. To promote good land use, beautiful memorial groves have been established by the Church Council.

The central memorial is made of double-sided glass bricks, with the deceased's name engraved. Empty bricks will gradually be replaced with engraved bricks. The monument will be calmly lit in the evening, with LED lights inside the construction.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim, ved Torhild Hovdenak

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015–2016

Areal/størrelse: 2 daa

Prosjektansvarlig: Brit Solveig Johnsen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Brit Solveig Johnsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Brit Solveig Johnsen MNLA og Roy Anders Hesjedal MNLA

Entreprenør: Hageanlegg AS

Anleggsgartner: Hageanlegg AS

Idé/initiativtaker: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Annet: Foto: Synlig.no (Bilde 1 og 2). Torhild Hovednak (bilde 3 og 4)

Asplan Viak AS, Trondheim

  • MoholtMinnelund (2)
  • MoholtMinnelund (3)
  • MoholtMinnelund (4)
  • MoholtMinnelund (5)

Liknende prosjekter