Forsvarets ledelsesbygg ble etablert for Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i 2002. Området med veier, gårdsrom, hage og atrier binder sammen ny og gammel arkitektur i møtet mellom forskjellige historiske lag og planer.

Utforming og løsninger er utført i nært samarbeid med antikvariske myndigheter. Gamle festningsverk (tenalje, kurtine og bastion) markeres og synliggjøres både ute og inne i anlegget. Grus, gatestein, gress og løvtrær utgjør hoveddelen av materialpaletten i tråd med resten av festningsområdet på Akershus.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Akershus festning, Oslo

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Byggeår: 2004-2007

Areal/størrelse: 17 000 m²

Kostnad inkl. MVA: ca. 20 mill. kr for uteanlegget

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL, ØKAW AS Arkitekter MNAL

Entreprenør: Veidekke AS , Steinmiljø AS (totalentreprise)

Grindaker AS

  • forsvaretledelsesbygg-2
  • forsvaretledelsesbygg-3
  • forsvaretledelsesbygg-4

Liknende prosjekter