Nygårdsparken Øvre del er ledd i revitalisering av Nygårdsparken etter tiår med lysskye virksomheter. Prosjektet omfatter rehabilitering av parkens øvre del med reprogrammering, oppgradering og ny paviljong. Sosial kontroll og trygghet har vært viktige faktorer i reprogrammeringen og utforming, i tillegg til et omfattende lyskonsept, med god hovedbelysning og et mangfold i effektbelysning som gir ulike stemninger.

Pryd-fryd-promenade 
Intensjonen er å skape en attraksjon og en destinasjon gjennom tilrettelegging for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen er rehabilitert. Vegetasjon er tynnet og supplert med flere arter, slik at årstidsvariasjoner og planter gir frodige rammer, med farger, blomster og rom. Øvre del er formet og organisert ut fra historiske virkemidler i engelsk landskapsparkstil. Det er arbeidet med siktlinjer, ulike nivåer av promenadestier, framheving av naturelementer og landskapsformer. Dette skaper ulike naturopplevelser, stemninger og aktiviteter når man vandrer gjennom parken.

Det kuperte landskapet med små koller og skrenter har vært utgangspunktet for utformingen av paviljong og plass. Paviljongen smelter inn i landskapet, og blir ett med terrenget. Den har en sentral plassering, med utsikt og kontakt mot Langedammen. Møblering og lekeelement er spesialutviklet for parken, med inspirasjon fra de gamle parkelementene. Det er produktutviklet klatreberg med ulik vanskelighetsgrad, slik at noen passer for små barn, mens større element gir reelle utfordringer for aldersgruppen 8–12 år. Stålkanter som basis for benker og amfi har fått utsparinger inspirert av parkens opprinnelige mønster i historiske rekkverk og benker, og har innfelt belysning i bakkant.

En vandring gjennom Øvre del skal være en vandring i ulike opplevelser, aktiviteter og atmosfærer. Enkelte elementer kommer folk kanskje ikke til å oppdage med en gang, men kan glede seg over etter hvert.

The rehabilitation is one of the municipalities strategies to revitalize the park after 20 years of severe drug dealing. The historical style of the English landscape parks is background for organizing the upper part. The landscape has served as inspiration for the new pavilion which melts in to the terrain. Natural elements in the landscape has been highlighted through the reprogramming and facilitating for recreation, play and activities.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune Bymiljøetaten v/Signe Wie og Mogens Lock Hansen

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 5,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Linn Riise Handal MNLA og Johanne M. Aksnes, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: COWI: RIE, RIVA, RIM, NODE: RIB, Karsten Moholt as: vannteknikk

Entreprenør: OBAS AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Arkitekt: TAG arkitekter v/Marco Todorovic

Annet: Fotograf: Helge Skodvin, Marco Todorovic

Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen

  • 3-Nygårdsparken_Langedammen
  • 7-Nygårdsparken-langdammen
  • 4-Nygårdsparken_oversikt
  • 1-Nygårdsparken_KNUTEPUNKT
  • 2-Nygårdsparken-lekeberg
  • 5-Nygårdsparken-Disser
  • 6-Nygårdsparken_paviljong

Liknende prosjekter