I havgapet mellom Molde og Kristiansund svinger den vakre og ville Atlanterhavsvegen seg elegant over flere øyer og holmer. Vegen er del av nasjonal turistveg.

Like ved den kjente Storseisundbrua ligger den nylig opprusta rasteplassen på Eldhusøya med servicebygg som inneholder kafé, informasjonstavler og toalett. Servicebygget er tilbaketrukket og dempet, med en fasade som minner om en fiskestim. Den bølgende parkeringsplassen gir plass til både personbiler og campingbiler der turistbusser kan stoppe like utenfor servicebygget. En 700 meter lang universelt utformet sti snor seg rundt øya og delvis «svever» over terrenget. Skånsom terrengtilpasning og revegetering har stått sentralt i prosjektet. Det er benyttet ulike revegeteringsmetoder der omtrent 7000 m2 er revegetert. Resultatet er et prosjekt som glir inn i det karakteristiske og sårbare kystlandskapet. Bildene er tatt omtrent en måned etter ferdigstillelse.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Eide, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Areal/størrelse: Ca. 14 daa

Kostnad inkl. MVA: Landskapsarbeid: 6,3 mill. kr

Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Sveinung Myklebust

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Thea Kvamme Hartmann og Ragnhild Nessa, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thea Kvamme Hartmann og Ragnhild Nessa, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB: Dr. Tech Kr. Apeland, RIV: Unionconsult, RIE: Norconsult

Entreprenør: Betonmast Røsand

Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Prosjektgruppe: Team med Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Vinnerutkast: 1.premie

Asplan Viak AS, Oslo

  • Eldhusøya_2
  • Eldhusøya_3
  • Eldhusøya_5

Liknende prosjekter