Torggata er en av de historisk viktige ferdselsårene i Oslo og forbinder Grünerløkka med Oslo sentrum. Gata har status som sykkelgate. Målet med oppgraderingen har vært å skape et uhøytidelig byrom som ivaretar det sosiale livet i gata, de historiske verdiene og å sikre et godt samspill mellom de ulike trafikantgruppene.

Gata er designet med brede fortau som gir plass for bevegelse, opphold og næringsvirksomhet. Kjørebanen er 4 meter bred og kryssene er innsnevret. Syklister og gående er prioritert og biltrafikk er blitt begrenset.

Gatetverrsnittet er asymmetrisk. På nordsiden er fortauet 2 meter bredere, og her er det lagt inn møbleringsfelt og vareleveringslommer i tillegg til gangsonen. Inntrykket av den historiske symmetrien i gata reetableres gjennom fargebruken i belegget og midtstilt belysningsarmatur. Lyse granittheller i gangsonen er kombinert med sort, prikkhamret smågatestein i møblerings- og vareleveringssoner og i kjørebanen. Natursteinsbelegningen tilfører gata tekstur og flott fargespill som varierer med værforholdene. Overflatebehandlingen sikrer et trillevennlig dekke.

Det er plantet en rekke med tempeltre, Ginko biloba, mellom Youngstorget og Ring 1. I dette og øvrige kvartaler er det satt ut benker og sykkelstativ.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 5400 m2

Kostnad inkl. MVA: 32 mill. kr

Prosjektansvarlig: Oslo kommune, Bymiljøetaten ved Linn Løvik Francis og Aslaug M. Vassbotn

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Oppdragsledere for Sweco Norge AS: Oddrun Helen Hagen og Marc Ebhardt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marc Ebhardt, Amund Johne MNLA, Cecilie Kure MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS: plan, byggesak, vei, trafikk, VA, elektro, gatevarme, arkitektur/konstruksjon, geo- og miljøteknikk

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2015

Sweco Norge AS, Oslo

  • Torggata_1_Amund-Johne
  • Torggata_2_Høyoppløst_Oddrun-Helen-Hagen
  • Torggata_4_Oddrun-Helen-Hagen

Liknende prosjekter