Jarfjord grensestasjon er den siste av to nye grensestasjoner langs grensen mot Russland. A-lab vant i 2010 arkitektkonkurransen for begge grensestasjonene. VERTE landskap-arkitektur har vært ansvarlig landskapsarkitekt gjennom hele prosjektet.

Anlegget ligger på en langstrakt terrenghylle mellom en kolle og et vann, med lavvokst bjørkeskog som omkranser anlegget. Landskapet er formet for å skape en skånsom overgang til omkringliggende naturlandskap. Entreprenøren har forholdt seg til en absolutt inngrepsgrense. Utenfor denne er naturlig lyngdekke, busker og trær bevart. For det øvrige anlegget er prinsippene for naturlig revegetering fulgt, slik at frømateriale som finnes på stedet vil etablere seg på nytt.

Hovedfunksjonene i bygget er organisert rundt et indre gårdsrom, og eksteriøret er kledt i mørkt treverk. Bygget går over to plan. Et stort, samlende tak definerer uterommet og knytter bygningene sammen. Det indre gårdsrommet har fått en robust betongterrasse som følger fasaden. Plassgulvet har steinbelegg i gråtoner inspirert av kamuflasjemønster. Sammen med de grønne fargepanelene på veggene gir dette en klimaskjermet og fin ramme for sosiale aktiviteter.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Sør-Varanger, Finnmark

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Areal/størrelse: 6000 m2

Kostnad inkl. MVA: 12,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: VERTE landskap - arkitektur AS

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Robert Paal

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Consto AS

Anleggsgartner: Oscar Sundquist AS

Kunstner: Josefine Lyche

Arkitekt: A-lab AS

Priser i konkurranser: 1.premie i arkitekt­konkurranse, 2010

VERTE landskap–arkitektur AS

  • Verte Jarfjord
  • VerteJarfjord2

Liknende prosjekter