Bispevika B3 er et av de første boligprosjektene som ferdigstilles langs nye Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Boligkomplekset Eufemias hage har to separate uteanlegg; det ene er et offentlig tilgjengelig gårdsrom på gatenivå, byhagen, og takhagenesom er private takhager kun tilgjengelig for beboerne.

Byhagen er åpen mot Dronning Eufemias gate i sør og Operagata i nord og kan fungere som en lommepark (pocket park) for nabolaget i Bispevika. Terrengformen i gårdsrommet tar opp en halv garasjekjeller. Formen er myk og sirklende, med terreng med gress, markjordbær og himalayabjørk, som holdes på plass av kanten av cortenstål. Terrenget skrår svakt mot lyset i en komfortabel solplen. Buede støttemurer på to av plenens tre sider danner et trappeterrengsom skaper en fleksibel oppholdssone og spennende lekelandskap.Hagen legger til rette for frilek og opphold. Lekeelementer i form av pærer – som nedfallsfrukt fra trærne – vekker nysgjerrigheten, de kan undersøkes, klatres og sittes på. Fra boligenes balkonger gis et innbydende bilde av hagens lekende og karakteristiske geometri.To rause langbenker plasseres i direkte tilknytning til gangpassasjen gjennom hagen. Benkene vil fungere som hvilesteder og gir utsikt mot solplenen og til gatelivet i Operagata.

Takhagen viderefører det frodige preget fra bakkeplan til private arealer på taket. Takhagen er organisert i tre ulike fløyer. Utformingen skaper små og intime uterom for bruk av ulike familier eller bekjente, uten å hindre bruken av øvrige områder for andre beboere.

Taket har parseller for grønnsaksdyrking, utekjøkken, soldekk og biotoptak for stedegne vekster. Kjøkkenhagen og utekjøkkenet brukes til dyrking og tilberedning av mat, sosialt samvær og opphold. Fleksible løsninger tilrettelegger for samvær i større eller mindre grupper med venner, familie og naboer.  Soldekket ligger like sør for lekeplassen og er utformet som et terreng konstruert i treverk. Tredekket er komfortabelt å ligge på, og man kan sole seg i fred og roTakarealet disponeres både som takterrasse (50 %) og grønt tak (50 %). Vegetasjonen på taket består av en blanding av sedum- og gressarter. Plantevalget er av stedegne arter av strandengvegetasjon, stedstilhørende i Oslofjordregionen.

English summary
Eufemias Garden has two separate outdoor areas, the City garden which is a courtyard on street level with public access and a Roof garden, a private space for the residents of the buildings. The City garden is open to Queen Euphemia street in the south, and the Opera street to the north. A high degree of detailing and technical precision is hidden under the surface of the design, required by the complex demands of the site. Eufemias Garden is the first project in Norway to be awarded the BREEAM NOR Housing Design Certificate.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt/ Oslo S. Utvikling (OSU)

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: 2 600m2

Kostnad inkl. MVA: Ca 1,7 mill. kr

Prosjektansvarlig: Eivind Saxhaug MNLA

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Eivind Saxhaug MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Erle Stenberg og Christian Reinsborg, Johann Sverrisson, Paul Patrick Donnelly

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: ARCASA Arkitekter AS

Samarbeidspartnere: ARCASA Arkitekter AS, A-Lab AS

Annet: Første prosjekt i Norge tildelt BREEAM NOR bolig designfase-sertifikat. Foto: Hundveen - Clements.

LINK arkitektur AS Landskap

 • 2 Eufemias Hage-kopi
 • Eufem _Takhagen1-kopi
 • Eufem_Gårdsrom_ovenfra-kopi
 • Eufem_Gårdsrom_pæreskulptur-kopi
 • Eufem_Gårdsrom_Stort bilde-kopi
 • Eufemias Hage bakkeplan-kopi
 • Eufem_Taghagen_Stort bilde-kopi
 • Eufem_Takhage3-kopi
 • Eufem_Takhagen2-kopi
 • Eufemias Hage takbygg-kopi
 • Eufemias Hage_Detalj-kopi

Liknende prosjekter