Uteserveringen ligger bak portnerboligen til det som en gang var inngangen til Thunes mekaniske verksted fra Drammensveien. Dette er første prosjektet i en gradvis transformering av kjørearealer og parkering til en grønn og innbydende bydel.

Der det tidligere var seks parkeringsplasser, kan man nå ta plass under det store bjørketreet i en frodig uteservering. Stedets retninger, linjer, materialbruk og identitet ble vevd sammen til et spill av belegg og vegetasjon. Beplantningen skaper en variert og inviterende romlighet og skjermer uteserveringen mot innkjørselen. Belegget i marktegl spiller på lag med materialene i de gamle bygningene, der de ulike fargenyansene er nøye valgt ut ifra fargespillet til teglsteinene i fasadene. Spesialdesignede faste benker er en integrert del av designet. De styrker inndelingen i ulike soner, og innbyr til variert opphold året rundt; fra dype lounge-«sofaer» via sittebenker, til spising, til ståbord. I sesongen suppleres disse med løse bord og stoler. 

Regnvannet ledes til plantefeltene der det fordrøyes og infiltreres. Den kraftige vegetasjonen bidrar til å styrke det biologiske mangfoldet i området. Et yrende grønt liv får utfolde seg og er til glede for kaféens besøkende så vel som forbipasserende, med årstidsvariasjoner og sanselige opplevelser. Spiselige planter som f.eks. urter kan også brukes i matlagingen i restauranten. Uterommet er på kort tid blitt en kjærkommen frodig og grønn inngang til området, og en ny møteplass som inspirerer til den videre utviklingen av levende og samlende byrom på Thune. 

---
This newly transformed urban space lies behind the gatehouses of what was earlier the main entrance to Thune mechanical workshop. What used to be a parking lot, is now an outdoor seating set in lush vegetation. The plants create a varied and inviting space, sheltering the restaurant´s seating area from the vehicle entrance. Benches specifically created for the project are integrated parts of the design. The rainwater is carefully directed towards the planted areas where it is filtered and seeped into the earth, and a mix of robust and varied vegetation enhances the biodiversity of the area. A selection of edible plants and herbs can also be used by the kitchen. This green gathering space has in short time become a welcome respite from the busy road outside and is the first part of a gradual transformation of driving areas and parking lots into green and welcoming urban spaces of the quarter and is a starting point for further development of the outdoor spaces at Thune.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ullern, Oslo

Oppdragsgiver: Eiendomshuset Malling & Co

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2021–2022

Areal/størrelse: 250 m2

Landskapsarkitekt: ATSITE

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Truelsen Schultz MNLA og Imke Wojanowski MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Truelsen Schultz, Imke Wojanowski, Hanna Kvalheim Kuløy og Inger Rosenløw Uhl, alle MNLA

Anleggsgartner: Hagespesialisten AS

Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør AS

ATSITE AS, Oslo

  • At site - Peloton nytt Utsnitt ill.plan_260123
  • Drammensveien 130-Bilde4
  • Peloton bilde-2
  • Peloton bilde-3

Liknende prosjekter