Kirkeparken var kirkegård fra middelalderen og hele området er automatisk fredet. Etter Domkirkens oppføring i 1861 av arkitekt Grosch, ble kirkegården omformet til en beplantet plass. I årene 2015–2018 ble Kirkeparken og tilhørende gater fornyet til vår tids bruk. Kirkeparkens renovering markerer samtidig 100-års jubileet til Tromsø parkvesen, som ble opprettet i 1918.

Edelløvtrær på 70° nord
Til 100-års jubileet ble store alaskapopler og graner felt for å gi mer plass til de verdifulle edelløvtrærne. Almer fra andre steder i parken er flyttet for å lage en almelund rundt Domkirkeplassen. Nye lunder av ulike sorter ungarsk syrin er plantet mot Adolf Thomsens gate, mens mot sør står en mektig balsampoppel.

Arkeologi
Under arbeidet med fornyelsen av Kirkeparken i 2017 ble det gjort funn av graver med skjeletter. I sørøst ble graver fra senmiddelalderen lokalisert, mens de resterende gravene var etter-reformatoriske. 

Kirkekanalen
Den vestvendte plassen foran Domkirken er blitt større og strammere. Kirkegårdsmurene er restaurert, og skulpturene har blitt omplassert på sentrale steder. Domkirken har fått nye trapper og ramper. Stiene i Kirkeparken er utvidet til promenader med vannrenner som sender regnvannet til den nye Kirkekanalen, parkens nye attraksjon. Mange og lange benker skaper nye sitteplasser.

Lysdesign
Storgata og Kirkeparken er nå knyttet sammen i en sammenhengende mørketidsidentitet. Domkirken er framhevet med fasadebelysning som visuelt tyngdepunkt, med blend-fri belysning fra master plassert i parkens yttergrense.

Blomstrende oase
Plenhjørnene er erstattet av nesten 7000 bunndekkende stauder, som blomstrer fra juni til oktober. Til 100-års jubileet ble det satt 20 000 hvitblomstrende blomsterløk for å feire et århundres parkpolitikk i ishavsbyen.

English summary
The Church Park was a medieval cemetery and the whole area is automatically protected. For the 100th Anniversary, the park was restored, the sculptures re-located, and an elm-grove established around the Cathedral Square.

The cathedral has got new stairs and ramps. The promenades in Kirkeparken are extended. The rainwater ends in the Church Canal, the park's new attraction. The cathedral is highlighted with facade lighting with blend-free lighting. The lawns are replaced by 7,000 ground-covering perennials.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tromsø, Troms

Oppdragsgiver: Tromsø kommune v/Håkon Gjertsen og Henriette Jordheim MNLA

Byggeår: 2016–2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: 5 daa

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap v/Rainer Stange MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak, Andreas Vadum, Stine Svanemyr, alle MNLA. Thomas Werth MDL

Rådgivere/konsulenter: Structor, Kulturminneconsult, Holoconsult

Anleggsgartner: Braathen landskapsentreprenør

Kunstner: Haugen/Zohar Arkitekter

Samarbeidspartnere: Lysdesign: Zenisk AS. Arkeolog: NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning

Priser i konkurranser: Hedrende omtale, Landskapsarkitekturprisen 2020

Annet: Foto: Kristina Schreuder

Dronninga landskap AS

  • Kirkeparken 01-kopi
  • Kirkeprken 3
  • Kirkeparken 02-kopi
  • 06 Skulptur
  • Kirkeparken 4
  • Kirkeparken 03
  • Almelunden
  • Løk

Liknende prosjekter