Steinerskolen i Ila er en byskole med liten skolegård, og hadde bruk for en revitalisering av uteområdene. Målet var å skape mange nye, spennende steder å leke på, i det begrensede arealet.

Prosjekterende lot seg inspirere av det sammensatte bymiljøet i Ila, og så for seg lekearealet delt opp som en liten landsby i midten av sitt omland. En vegg ble utformet, med klatrehus og mange lekefunksjoner som deler skolegården i ulike «land»: Torget, Beitet og Åsen. Slik ble det mer varierte og brukbare lekeområder for ulike typer lek og ulike aldre. Elevene gleder seg over nye klatrehus, sklier og fargerike dekker. Noen steder er det mulig å pusle med rolig lek, og på andre områder å klatre eller springe omkring.  

Byøkologiske tiltak

For å få grønt inn i en liten skolegård med stor slitasje, er det lagt inn en plantevegg der plantene kan vokse i kasser. De skiftes ut ved behov og tas inn vinterstid. Skolegården har også fått et stort insekthotell. Plantevegg og insekthotell er tiltak for et grønnere sentrum, og brukes i undervisninga. 

Elever, lærere og foreldre er strålende fornøyde med den nye skolegården. Elevene er mer aktive og fornøyde, og kommer svette tilbake fra friminuttene. De ulike stedene benyttes flittig og skolen er blitt kontaktet av andre skoler, som er nysgjerrige på resultatet. 

English summary 

The small schoolyard of Trondheim Waldorf School was in dire need of revitalization. The outdoor area is small and intimate, and the goal was to create different spaces within this. We were inspired by the mood of the surrounding environment, and the old adjoining houses, and wanted to design a village of fun and games.  

Different playscapes were created – the Street, the Hill, the Square and the Woods, and it all came together as a fun playground for kids in all ages. There has been a big diversity of activities when the pupils are outside playing in their new playground. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Steinerskolen i Trondheim

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2016–2017

Areal/størrelse: 800 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 4,4 mill. kr

Prosjektansvarlig: Marte B. Willumsen MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marte B. Willumsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte B. Willumsen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (RIB), Din Gårdsplass (Lekeplassinspektør)

Entreprenør: Din Gårdsplass

Anleggsgartner: Din Gårdsplass

Idé/initiativtaker: Steinerskolen i Trondheim

Prosjektgruppe: Agraff

Annet: Fotograf: Synlig Design & Foto

Agraff Arkitektur AS

  • Agraff DSC_1943
  • agraff DSC_2234
  • agraff DSC_2249
  • agraff DSC_2253

Liknende prosjekter