Høsten 2020 utlyste Alta kommune en konkurranse om utvikling og utbygging av et rekkehusfelt (BKS1) i Lille Komsa. Konkurransen hadde godt definerte ambisjoner om bærekraftige løsninger. Lille Komsa er et attraktivt friluftsområde med flott utsikt over fjorden og opp Altadalen.

Inspirert av Komsas unike natur og omgivelser, søkte vinnerprosjektet «Mangfold og individer» å tilrettelegge for boliger med direkte adkomst til eksisterende rekreasjonsområder, for et bredt spekter av mennesker. Prosjektet omfatter 21 fleksible boenheter som produseres i massivtre. Designen skaper bokvalitet der gode forbindelser mellom ute og inne, samt fleksible felles møteplasser er vektlagt. Terrenginngrepene minimeres for å ivareta naturkvalitetene på stedet. Det er planlagt energismarte løsninger som vil gi god økonomi for beboerne. Arbeidet med å utvikle boligområdet i starter i 2021.

Boligene er plassert ut fra et ønske om å gode solforhold og optimal utsikt mellom trærne mot fjorden og dalen. Det er lagt vekt på å skape et godt bomiljø og invitere til uformelle møter mellom naboer. Aktuelle aktiviteter vil være sykkelverksted, snekkerverksted, drivhus, felles spiseplass ute, trimrom etc.
 

In the autumn of 2020, Alta municipality announced a competition for the development and expansion of a terraced house field (BKS1) in Lille Komsa. The competition had great ambitions for sustainable solutions. Lille Komsa is an attractive outdoor area with a great view of the fjord and up Altadalen. Inspired by Komsa's unique nature and surroundings, the winning project seeks to facilitate housing with direct access to existing recreational areas for a wide range of people. The project includes 21 flexible housing units produced in solid wood. Terrain interventions are minimized to safeguard the natural qualities of the site. Energy-smart solutions are planned that will provide good finances for the residents. Developing the residential area is starting in 2021.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Alta, Troms og Finnmark

Oppdragsgiver: Alta kommune

Byggeår: 2023

Prosjektperiode: 2020–2023

Areal/størrelse: 9,2 daa

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Diana Horvath, Aaron Feicht

Arkitekt: GNIST Arkitekter AS v/arkitektene Dag Einar Olsen, Marielle Sivertsen Hansen, begge MNAL, Maria Nicolaysen Mentzoni

Priser i konkurranser: 1. Pris i Alta kommunes konkurranse om boligbygging, 2020.

Annet: Visualiseringer: Taktile Studio.

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02_Lille Komsa_Oversikt perspektiv_VERTE
  • 04_Lille Komsa_Terrengsnitt_Vektor_VERTE
  • 06_Lille Komsa_Utsikt__Vektor_VERTE
  • 07_Lille Komsa_Vann.analyser_Vektor_VERTE_2
  • 09_Landskapsplan_BKS1_1.500_Vektor_VERTE

Liknende prosjekter