Nordnes oppveksttun stod ferdig til skolestart august 2020. I samarbeid med Constructa Entreprenør, HUS arkitekter og Sweco har Smedsvig landskapsarkitekter deltatt i samspillsentreprisen siden mai 2018.

Hele skolebygget er rehabilitert, og skolens uteareal fornyet. For å oppnå nok areal per barn, er den nye barnehagens uteareal delvis lagt på et utkraget betongdekke, der tre av Nordnes-parkens karakteristiske store bøketrær kommer opp gjennom dekket.

Skolegården har fått et løft både i form av ulike aktiviteter og et mer lekent uttrykk, samt dekker i nye, kraftige materialer. Adkomstpartiet har fått en ny trapp- og rampeløsning i granitt med et sitteamfi inkludert. Også denne gang har kunstner Svein Rønning bidratt, nå med flotte stålrekkverk og håndløpere. 

Også Nordnesparken har fått et løft og skal være en naturlig del av skolebarnas friminutter og fritid ute. Gangvegene er rustet opp og utsiktsplassen på høyden er bygd om til en liten ballbane og en ny utsiktsplass. En treningspark, som både kan benyttes av elever og turgåere, er plassert i parken like utenfor skolen. Dialogen med Bymiljøetaten har vært god hele veien, for at endringene ikke skulle bryte med kommunens intensjoner for parken.

 

The old school building and outdoor areas were completely refurbished in this project, completed in august 2020. The schoolyard has been given a more playful look, new activities have been added, and the outdoor floor now consists of more robust materials. The main entrance is transformed into a granite staircase- and seating amfi. 

To obtain enough outdoor space for the kindergarten, parts of the outdoor area is placed on a cantilevered concrete cover where some of the old beech trees are preservered by making recessed holes in the concrete. A part of Nordnesparken is also upgraded and integrated into the project, and includes a small training court, which is adapted for the use of both pupils and pedestrians in the area.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Vestland fylke

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Maardalen MNLA, Stina Karlsson, Mats Knutsen

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS

Entreprenør: Constructa Entreprenør AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Kunstner: Svein Rønning

Arkitekt: HUS arkitekter AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Arne Smedsvik Nordnes © Foto Pål Hoff 3
  • Arne Smedsvik Nordnes © Foto Pål Hoff 2
  • Smedsvig Nordnes Oppvekstun© Foto Pål Hoff 50

Liknende prosjekter