Skoletomten ligger tett opp til foten av det karakteristiske Mesterfjellet mot nord og grenser mot en vakker park i sydvest. Skolens minimale fotavtrykk har gitt plass til et attraktivt uteareal med lekeplasser, sportsanlegg og utendørs læringsrom, til glede for både skolen og nærområdet.

Forplassen er hovedadkomstplassen til skolen, og et hyggelig møtested. Lekesonen består av alderstilpassede lekeøyer, inspirert av strukturen til den lokale granittbergarten Larvikitt. Idrettssonen består av ballbaner samt en hinderløype med klatretårn.

Landskapsarkitektene har hatt et mål om å aktivisere utearealene som læringsrom. Kraftige sittekanter gir plass til samling av mange elever og undervisning. Ulike bokstaver og tegn er malt på asfalten for læring tilpasset de ulike alders­gruppene. Det er vektlagt bruk av robuste og rimelige dekker, som asfalt og kanter utført i betong avdekket med tre.

Skolebyggets utforming har muliggjort bevaring av flere store gamle trær på skoleområdet, mens det på øvrige areal er plantet stedstilhørende treslag. Overflatevann og takvann behandles lokalt på tomta. Målet har vært en styrket grøntstruktur som gir en positiv virkning for omgivelsene.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Larvik, Vestfold

Oppdragsgiver: Larvik kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2011-2014

Areal/størrelse: 11.000 m2

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingrid Sætre, Marit Reisegg Myklestad, Johan Østengen, alle MNLA Entreprenør: Buer Entreprenør AS

Entreprenør: Buer Entreprenør AS

Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: Cebra Arkitekter (DK), SPINN Arkitekter og Various Architects

Priser i konkurranser: 1. premie i arkitektkonkurranse 2011

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • mesterfjellet2
  • mesterfjellet3
  • mesterfjellet4
  • mesterfjellet5
  • mesterfjellet6
  • mesterfjellet7

Liknende prosjekter