Pilestredet Park er et pilotprosjekt for byøkologiske boliger, som bygges på den tidligere Rikshospitaltomta i Oslo. Pilestredet Park har rause grøntarealer sammenlignet med det som er vanlig i boområder i Oslo sentrum.

Det har gitt mulighet til å lage utemiljøer hvor elementer fra naturen vises fram for byens beboere. Vann fra utearealene forsvinner ikke i sluk på tradisjonell måte, men ledes gjennom grøntanleggene i presise renner, til bassenger og dammer som tåler vinterfrost.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Oppdragsgiver: Skanska Bolig AS

Prosjektperiode: 2004/under bygging

Kostnad inkl. MVA: Ca 10 mill kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aase Skaug

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingrid S. Kjørven, Merete Gunnes, Svein S.Hanssen MNLA

Anleggsgartner: Braathen & Thorvaldsen

Arkitekt: Lund & Slaatto AS og Arkitektkontoret GASA AS

Asplan Viak AS, Sandvika

  • pilestredetpark02
  • pilestredetpark03
  • pilestredetpark04

Liknende prosjekter