Bydelen Indre havneby i Horten skal transformeres fra småindustri til boliger. Felles grønnstruktur og gater som skaper byliv er en sentral del av utviklingen og skal etableres tidlig.

Beliggenheten mot havnebassenget og kanalen mot Karljohansvern gjør vann til et viktig element. Prosjektet omfatter planer for Kystparken, Kanalparken og øvrige grøntdrag, samt plan for gatene, med overvannshåndtering og teknisk infrastruktur. Tilpasninger til trinnvis utvikling, eksisterende bebyggelse, lite naturlig fall og forurensning i grunnen har gjort oppgaven kompleks.

Parkene byr på opplevelser, lek og aktiviteter for byens befolkning i alle aldre: kyststi, steinsatt overgang mot sjøen med badetrapper og solplatåer, gangbrygge, ballaktiviteter, en pir ut i vannet spesielt beregnet på vannaktiviteter og bading, lekestasjoner med ulike temaer som bl.a. sanselek og vannlek, samlingsplasser med griller, pergola og møbler, hundeluftingsområde og lunder med blomstrende trær. Gatebruksplanen håndterer høyder og overvannsproblematikk for hele bydelen. Gatesnittet i hovedgata Heivei prioriterer myke trafikanter og deler kjøreareal og gangareal ved hjelp av en gjennomgående vannrenne i belegget.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Horten, Vestfold

Oppdragsgiver: Horten kommune

Prosjektperiode: 2015-2016

Areal/størrelse: Ca. 145 daa

Prosjektansvarlig: Inger Synnøve Elsness MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Synnøve Elsness MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne-Kari Hetterud MNLA, Simon K. Blix

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (VA og elektro)

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Horten-Kystparken_Page_1
  • Horten-Oversiktsplan

Liknende prosjekter