Analysen dokumenterer strekningens landskapsverdi og kvaliteter som nasjonal turistvei, og er et verktøy for å styre utbygging og utnytting av arealene langs vegstrekningen.

Strekningen på Jæren er valgt ut på grunn av den nære kontakten med storhavet, de hvite sandstrendene og det vide og åpne slettelandet. Turistvegens profil, «høy himmel» ivaretas i dette landskapet. Opplevelsen av det særegne fulldyrkingslandskapet, preget av moderne stordrift og nærhet til hav og strender, skal ikke forringes av annen arealbruk eller ulike tiltak. Den ca 4 mil lange strekningen er delt inn i landskapstyper og delstrekninger som kartfestes og beskrives. Verdiog sårbarhetsvurderinger er gjort for de ulike delstrekningene.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Fra Bore til Ogna på Jæren, Rogaland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen ved Turistvegkontoret

Byggeår: 2010

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bjørbekk & Lindheim v/Nina Rieck, Bjørn Amund Enebo og Jostein Bjørbekk, alle MNLA

Bjørbekk & Lindheim AS

  • DSC_0660
  • DSC_0669
  • DSC_3488_red
  • illustrasjonskart_jëren_

Liknende prosjekter